Vērtspapīru tirdzniecības vēsture

Cena 2022 2023
Pirmais ienesīgums - -
Augstākais ienesīgums - -
Zemākais ienesīgums - -
Pēdējais ienesīgums - -
Pirmā netīrā cena % - 100,438889
Augstākā netīrā cena % 103,166667 101,166667
Zemākā netīrā cena % 98,316667 101,166667
Pēdējā netīrā cena % 100,438889 101,166667
Pirmā tīrā cena % - 99,797222
Augstākā tīrā cena % 102 100
Zemākā tīrā cena % 97,5 100
Pēdējā tīrā cena % 99,816667 100,525
Skaits 5 12
Apgrozījums milj. € 0,01 0,01
Kapitalizācija milj. € 4,88 4,91

XLSX