Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000802569
Kods BORA070029A
Saraksts/segments Baltijas parāda vērtspapīru saraksts
Kopējais vērtspapīru skaits 4 855
Nomināls 1 000 EUR
Emisijas apjoms 4 855 000 EUR
Pirmais iekļaušanas datums 02.06.2022
Dzēšanas datums 01.06.2029
Kupona likme % 7
Nākamais kupona izmaksas datums 01.09.2024