Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000860047
Kods CCLAT067524FA
Saraksts/segments First North obligāciju saraksts
Kopējais vērtspapīru skaits 3 000
Nomināls 1 000 EUR
Emisijas apjoms 3 000 000 EUR
Pirmais iekļaušanas datums 10.11.2021
Dzēšanas datums 04.11.2024
Kupona likme % 6,75
Nākamais kupona izmaksas datums 04.05.2024