Ataskaitos

Metai 3 mėn. 6 MĖN. 9 MĖN. 12 MĖN. AR, CG & ESG Kitos ataskaitos
2023 EUR 1
EUR
EUR 1
EUR 1
EUR 1
2022 EUR 1
EUR
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1, 3
2021 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1, 3
ESG
EUR
2020 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1, 3
2019 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
ESG
2018 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2017 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ESG
2016 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ESG
2015 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2014 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2013 LTL
LTL
LTL

Paaiškinimai:

Finansinės ataskaitos parengtos pagal tarptautinius apskaitos standartus, jeigu nenurodyta kitaip.
1 - Konsoliduota ataskaita
2 - Parengta pagal vietinius apskaitos standartus
3 - Paruošta pagal ESEF standartus