Atnaujinta: 2021.06.23 02:36 (GMT+3)

Ignitis gamyba (2020.06.30)

Vilnius | Baltijos Oficialusis sąrašas

LNR1L  |  ISIN LT0000128571

!

Komunalinės paslaugos

Ignitis gamyba

Ignitis gamyba

Pavadinimas: AB "Ignitis gamyba"
Veiklos aprašymas: elektros energijos ir šilumos energijos gamyba ir prekyba 
Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d.
Auditorius: Ernst & Young Baltic, UAB
Įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą data: 2011 m. rugsėjo 1 d.
Rinka: Nasdaq Vilnius

Valdyba
Rimgaudas Kalvaitis (valdybos pirmininkas), Darius Kucinas, Mindaugas Kvekšas

Stebėtojų taryba
Dominykas Tučkus (stebėtojų tarybos pirmininkas), Živilė Skibarkienė, Edvardas Jatautas (nepriklausomas narys)

Trumpai apie bendrovę  

„Ignitis gamyba“ valdo ir vysto strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje: Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, kombinuotojo ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema 2025 metais.

Daugiau informacijos: www.ignitisgamyba.lt 


Kontaktai
Įmonės pavadinimas: AB „Ignitis gamyba“
Adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva
Telefonas: (8 5) 278 2907
Elektroninis paštas: gamyba@ignitis.lt
Tinklalapio adresas: www.ignitisgamyba.lt
Kontaktinis asmuo: Ainė Riffel, atstovė ryšiams su investuotojais, 8 643 14925, el. paštas aine.riffel@ignitis.lt

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai