Balti börside kavatsuste protokoll

23.04.1999

Tallinna, Riia ja Vilniuse väärtpaberibörside ühine pressiteade
23.04.1999

Riia, Vilniuse ja Tallinna väärtpaberibörside juhid allkirjastasid 23. aprillil 1999. a. kavatsuste protokolli, edendamaks ja laiendamaks börsidevahelist vastastikku kasulikku koostööd.

Protokollis väljendavad börsid kavatsust lihtsustada börsi liikmete juurdepääsu kõigile kolmele väärpaberiturule. Esimese sammuna on plaanis pakkuda liikmetele võimalust kaubelda kõigil kolmel väärtpaberibörsil välisliikme staatuses. Selle eesmärgi saavutamine eeldab koostööd kohalike väärtpaberiturge reguleerivate organisatsioonidega, kaotamaks välisliikme staatuse omistamist takistavad regulatiivsed barjäärid. Järgmise faasina on kavas oma liikmetele võimaldada automaatset juurdepääsu kõigile kolmele turule. Lõpliku eesmärgina lepiti kokku hakata otsima võimalusi ühise kauplemissüsteemi loomiseks või olemasolevate ühendamiseks läbi elektrooniliste tellimuste sisestamise mehhanismide (electronic order routing mechanisms).

Teiseks väljendavad börsid kavatsust luua atraktiivsematest väärtpaberitest koosnev Balti ühisnimekiri. Selleks plaanivad börsid välja töötada ühtsed baasnõuded noteerimisele ja informatsiooni avalikustamisele. Kavas on välja töötada ka Balti nimekirja indeks, selle arvutamise ja avaldamise põhimõtted. Kontsentreerimaks likviidsust emitendi kodubörsile, kavatsevad börsid vältida väärtpaberite paralleelse noteerimise soodustamist.

Kolmandaks otsustasid börsid alustada koostööd teadvustamaks Balti kapitaliturge kui ühtset investeerimispiirkonda. Seda aitavad saavutada Baltimaade väärtpaberiturgudel toimuvate sündmuste regulaarne kajastamine ühisväljaannetes, börside väljaannete vahetamine ning ühised projektid börside Interneti kodulehekülgedel.

Kindlustamaks efektiivset organisatoorset raamistikku Balti koostööle, lõid börsid töögrupid kõigi kolme börsi juurde, millede ülesandeks on konkreetsete tegevuskavade väljatöötamine. Kord kvartalis hakkavad toimuma börsijuhtide koosolekud, et planeerida, jälgida ja juhatada töögruppide tegevust ning teha otsuseid nende ettepanekute realiseerimiseks.


Lisainformatsioon:

Eva Palu
Investorsuhete osakonna juhataja
Tallinna Väärtpaberibörs
Tel: 6 408 840
e-mail:

Ilze Nagla
Avalike suhete osakonna juhataja
Riia Väärtpaberibörs
Tel: +371 7 212 431

Diana Sokolova
Avalike suhete juht
Leedu Rahvuslik Väärtpaberibörs
Tel: +370 2 723 871

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid