Järelevalve

Järelevalve

Balti väärtpaberiturge jälgivad kohalikud finantsjärelevalveasutused, mille eesmärk on kaitsta ja edendada kogu finantssektori stabiilsust ning usaldusväärsust.

Eestis teostab väärtpaberituru järelevalvet Finantsinspektsioon.

Madalamal tasemel on börsid isereguleeruvad organid, mis jälgivad oma liikmeid ja börsil noteeritud ettevõtteid. Selline mitmetasandiline järelevalve ja järelevalvesüsteem tagab turuosalistele piisava kapitaliseerituse ning selle, et nad järgivad seaduseid ning kohalduvaid reegleid, eeskirju ja juhiseid.


Nasdaq Balti börside järelevalve

Nasdaq Balti börside teostatava järelevalve võib põhimõtteliselt jagada kauplemisjärelevalveks ja emitentide järelevalveks.

Kauplemisjärelevalve käigus jälgitakse finantsinstrumentidega kauplemist kõigil Nasdaq Balti turgudel (st reguleeritud turg ja First North).

Emitentide järelevalve käigus jälgitakse seda, kas emitendid järgivad börside avalikustamise reegleid, et tagada läbipaistvad, järjepidevad ja ausad turud.

Nasdaq Tallinna börs on loonud järelevalvekomisjoni, et käsitleda võimalikke börsireeglite rikkumisi. Komisjon on sõltumatu organ ja kõik nende otsused avalikustatakse asjaomasel börsil börsiteate vahendusel ning börsi veebilehel.

Nasdaq Tallinna noteerimis- ja järelevalvekomisjoni otsuseid võib edasi kaevata vahekohtusse.

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid