Järelevalve

Järelevalve

Balti väärtpaberiturgude üle teostavad järelevalvet kohalikud finantsjärelevalveasutused, mille eesmärk on tagada kogu finantssektori stabiilsus ning usaldusväärsus.

Eestis teostab väärtpaberituru järelevalvet Finantsinspektsioon.

Lisaks sellele teostavad turujärelevalvet ka turukorraldajad ehk börsid, mis on nn isereguleeruvad organisatsioonid (SRO). Börsid teostavad järelevalvet oma turu liikmete, kauplemise ja börsil noteeritud ettevõtete ning nende väärtpaberite üle.

Selline mitmetasandiline järelevalvesüsteem tagab turu piisava läbipaistvuse ja seaduslikkuse, võrdsed mängureeglid, turuosalistele piisava kapitaliseerituse ning investorite informeerituse.

Nasdaq Balti börside järelevalve

Nasdaq Balti börside poolt teostatava turujärelevalve võib põhimõtteliselt jagada kauplemisjärelevalveks ja emitentide järelevalveks.

Kauplemisjärelevalve käigus jälgitakse finantsinstrumentidega kauplemist ja börsi liikmete tegevust kõigil Nasdaq Balti turgudel (st börs, reguleeritud turg ja First North).

Emitentide järelevalve käigus jälgitakse peamiselt seda, kas emitendid järgivad neile esitatavaid nõudeid, sealhulgas peamiselt teabe avalikustamise reegleid, et tagada investorite informeeritus ja selle kaudu läbipaistev ja aus turg.

Nasdaq Tallinna börs teostab järelevalvet erinevatel tasanditel, sealhulgas on rikkumiste menetlemine noteerimis- ja järelevalvekomisjoni pädevuses. Komisjon on börsi juhtorganitest sõltumatu organ ja nende otsused avalikustatakse reglemendis sätestatud korras.

Nasdaq Tallinna noteerimis- ja järelevalvekomisjoni otsuseid võib edasi kaevata börsi vahekohtusse.

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid