Indeksitest

Aktsiaindeks näitab, kuidas aktsiaturul või aktsiaturu osal läheb. Sarnaselt üksikaktsiate hindadega muutuvad indeksid kauplemisajal pidevalt.

Erinevus seisneb selles, et indeks näitab paljude aktsiate liikumist. See näitab üldist arengusuunda – olenemata sellest, kas tegemist on kõigi turul olevate aktsiate või ainult nendega, mis on näiteks konkreetses valdkonnas või geograafilises piirkonnas.

Indeksid aitavad seega investoritel jälgida liikumisi turul ja annavad neile ka kulutõhusa viisi portfelli koostamiseks, et liikumisega kaasas käia.

Indeksite tüübid

Tulususindeks (Gross Index – GI): Seda tüüpi indeks jälgib indeksis sisalduvate aktsiate kogutulusust. Teisiti öeldes kajastab see peale hinnamuutuste ka aktsiate dividendimakseid (mille kohta eeldatakse, et need taasinvesteeritakse). Üldiselt arvatakse, et see hindab turu tulemuslikkust täielikumalt kui hinnaindeks.

Hinnaindeks (Price Index – PI): Tõeline hinnaindeks kajastab ainult indeksis sisalduvate aktsiate hindade muutusi ega arvesta dividendimakseid. Sellegipoolest arvestatakse mõnedes hinnaindeksites erakorralisi dividende, eirates tavalisi rahalisi dividende.

Osakaalupiiranguga indeks (Capped Index – CAP): Osakaalupiiranguga indeksis on iga väärtpaberi osakaal piiratud. Kui aktsia osakaal ületab kehtestatud piirangu, vähendatakse seda lubatud piirini.

 

Nasdaq Balti indeksiperekond

OMX Baltic Benchmarki võrdlusindeks (OMXBB  – PI, GI, CAP) koosneb suurimatest ja enim kaubeldud aktsiatest Nasdaq Balti väärtpaberiturul ning hõlmab kõiki valdkondi. Selle koosseisu korrigeeritakse kaks korda aastas, et tagada suur investeerimisvõime ja madalad tehingukulud. Indeksis olevate väärtpaberite osakaal põhineb selle vabalt kaubeldaval osal, st kauplemiseks saadaval olevate aktsiate turuväärtusel.

OMX Baltic 10 indeks (OMXB10 – PI, GI) on kaubeldav indeks, mis koosneb 10-st Nasdaqi Balti väärtpaberiturul kõige aktiivsemalt kaubeldud aktsiast. Indeksisse arvatud väheste hea likviidsusega aktsiate tõttu sobib see indeks hästi tuletisväärtpaberite jaoks. Indeksis olevate väärtpaberite osakaal põhineb nende vabalt kaubeldaval osal (kauplemiseks saadaval olevate aktsiate turuväärtusel) ning ühe väärtpaberi osakaal on maksimaalselt 15%. Indeksi koosseisu korrigeeritakse kaks korda aastas.

OMX Baltic All-Share üldindeks (OMXB – PI, GI) jälgib kõiki Balti börside põhi- ja lisanimekirjades olevaid aktsiaid, välja arvatud selliste ettevõtete omi, mille ainuosanik kontrollib 90% või rohkem käibel olevatest aktsiatest. Indeksi eesmärk on kajastada tervikuna Nasdaq Balti väärtpaberituru hetkeolukorda ja aktsiate liikumist. 

Kohalikud üldindeksid OMX Tallinn, OMX Riga ja OMX Vilnius (GI) sisaldavad kõiki asjaomase turu (Tallinn, Riia või Vilnius) põhi- ja lisanimekirjades olevaid aktsiaid, välja arvatud selliste ettevõtete omi, mille ainuosanik kontrollib 90% või rohkem käibel olevatest aktsiatest. Nende eesmärk on kajastada iga kohaliku turu hetkeolukorda ja aktsiate liikumist.

Baltikumis on samuti saadaval sektoriindeksid (PI, GI). FTSE Group’i välja töötatud Industry Classification Benchmarkil (ICB) põhinedes kajastavad need konkreetses valdkonnas valitsevaid suundumusi ning võimaldavad samas valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid võrrelda. Indeksid arvutatakse eurodes iga ICB valdkonna ja tegevusala raames Nasdaq Balti põhi- ja lisanimekirjades olevate aktsiate põhjal.

Indeksite koostamise ja haldamise reeglid

Nasdaq hooldab indekseid korrapäraselt ja iga päev.

Teave erisündmuste, nagu kaks korda aastas OMX Baltic Benchmarki võrdlusindeksi ja OMX Baltic 10 kaubeldava indeksi koosseisu korrigeerimine ning korporatiivsete tegevuste tõttu tehtud muudatused, avaldatakse Global Index Watchis.

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid