EVK nõukogu otsused

05.08.1999

EESTI VÄÄRTPABERITE KESKDEPOSITOORIUM
Pressiteade
05.08.1999

Neljapäeval, 5. augustil toimunud Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi nõukogu koosolekul käsitleti järgnevaid teemasid:

1. EVK poolt väljastatavate teatiste süsteemi ümberkorraldamine
2. EVK reeglite kogu ja hinnakirja muudatused
3. Juhatuse liikmete tagasi kutsumine/volituste pikendamine
4. Merita Pangale kontohalduri staatuse andmine
5. Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord

1. Nõukogu koosolek kinnitas investoritele väljastatavate teatiste saatmise uue korra. Uue korra järgi asendatakse pärast igat väärtpaberikontol toimunud liikumist saadetavate käibeteatiste väljastamine investoritele alates 01. oktoobrist kontoväljavõtete väljastamisega. Väärtpaberikonto väljavõttele üleminekuga loodab EVK suurendada investoriteni jõudva informatsiooni mahtu (lisandub informatsioon väärtpaberitest tulenevate väljamaksete ja väärtpaberite märkimiste kohta) ning anda investoritele laiemad valikuvõimalused neile saadetavate teatiste edastamise reguleerimiseks. Uusi teatisi on võimalik saada nii kirja teel kui ka e-mailiga. Lisaks on investoril võimalik ära määrata talle saadetavate väljavõtete periood, valides päeva-, dekaadi-, kuu-, kvartali- ja aastaväljavõtte vahel. Tasuta hakatakse väljastama eraisikutele aastaväljavõtet, juriidilistele isikutele kuu-, kvartali- ja aastaväljavõtet. Ülejäänud väljavõtted on investoritele tasulised.

2. Reeglite kogusse ja hinnakirja viidi muudatused sisse peamiselt seoses teatiste väljastamise süsteemi ümberkorraldamisega.

Näiteks kehtestab hinnakiri tariifid väljastatavatele väärtpaberikonto väljavõtetele:
kirja teel väljastatav Eesti-sisene 15 krooni
kirja teel väljaspoole Eestit 30 krooni
kirja teel korduvväljavõte 30 krooni
e-maili teel väljastatav 5 krooni

EVK hinnakirja uus versioon ja reeglite kogu muudatused peatükis10.3 "Investorile väljastatavad registriandmed" hakkavad kehtima alates 01. oktoobrist 1999.a.

Ülejäänud muudatused EVK reeglite kogus jõustuvad alates 1. septembrist 1999.a.
Muudatustega on võimalik tutvuda EVK kodulehekülje vahendusel. Turuosalistele saadetakse reeglite kogu muudetud versioon laiali postiga.

3. EVK põhikirja kohaselt valitakse juhatus nõukogu poolt üheks aastaks. Tänase EVK nõukogu koosoleku otsusega jätkavad EVK juhatuse liikmetena tööd EVK tegevdirektor Jaanus Erlemann, registriosakonna juhataja Ahto Kink, IT osakonna juhataja Jaak Madis ja Tallinna Väärtpaberibörsi tegevdirektor Gert Tiivas.

4. EVK nõukogu koosolek otsustas rahuldada Merita Panga avalduse kontohalduri staatuse omandamise kohta. Merita Pank omab kõiki EVK reeglite kogu kohaselt nõutavaid tegevuslitsentse ning on pärast 20 EVK aktsia omandamist 14. juulil 1999.a. ka EVK aktsionär. Enne EVK arvutisüsteemi lülitumist sõlmitakse EVK ja Merita Panga vahel leping, mis võimaldab viimasel kontohalduri staatuses tegutsema hakata. Vastavasisulise lepingu sõlmimiseks on antud EVK juhatusele nõukogu poolne volitus.

Kontohalduri staatuse ning registrisüsteemi tehnilise juurdepääsu andmisega Merita Pangale kasvab EVK kontohaldurpankade arv viiele. Tänase seisuga kuuluvad tegutsevate kontohaldurpankade hulka Hansapank, Eesti Ühispank, Eesti Krediidipank ja Optiva Pank.

5. Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorras on põhikirja muudatused ning nõukogu liikmete tagasikutsumine/uute liikmete määramine (Eesti Krediidipanga juhatuse liikme Andrus Kluge tagasiastumispalve rahuldamine ja Eesti Krediidipanga back-office’i juhataja Eimar Astoki kinnitamine nõukogusse). Aktsionäride erakorralise koosoleku kokkukutsumise vajaduse tingis muuhulgas ka kontohalduri staatuse andmine Merita Pangale. Tavakohaselt kuulub EVK nõukogusse esindaja igast kontohaldurpangast.


Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium


Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid