HEX Grupi ja TVB vaheline strateegiline koostöö

27.02.2001

Tallinna Väärtpaberibörsi ja HEX Grupi pressiteade
27.02.2001

Helsingi Exchanges Group (HEX) ja Tallinna Väärtpaberibörsi Grupp (TVB) alustavad strateegilist koostööd nii põhitegevustes kui ka väljendatuna omandisuhetes. Koostöö eesmärk on hästitoimiva väärtpaberituru loomine Eestis, sealhulgas Eesti ettevõtete rahvusvahelise tuntuse tõstmine ning nende väärtpaberite likviidsuse suurendamine.

Koostöö põhineb HEX�i pakkumisel omandada üle 50% osalus TVB aktsiakapitalis, mis on kavas saavutada nii olemasolevate aktsiate ostmise kui ka HEX-ile uute aktsiate emiteerimise läbi. Uute aktsiate emiteerimise otsustab 21. märtsil toimuv TVB aktsionäride korraline üldkoosolek. TVB nõukogu on koostöökava HEX-iga heaks kiitnud, hinnanud tehingu aktsionäridele soodsaks ning andnud aktsionäridele soovituse HEX�i pakkumine aktsiate ostuks aktsepteerida. Tehingu toimumiseks on vajalik saada nõusolek Eesti pädevatelt regulaatoritelt.

Koostöö raames annab HEX TVB-le kasutada oma kauplemissüsteemi, mille kaudu on HEX�i liikmetel võimalik kaubelda Tallinnas noteeritud väärtpaberitega. Laiem investorite ja turuosaliste baas, sealhulgas välisinvestorite senisest hõlpsam ligipääs Eesti turule, peaks kasvatama väärtpaberituru käivet ja likviidsust.

Kauplemine Eesti aktsiatega hakkab endiselt toimuma reguleeritult Eesti seadusandlusega ning turu järelevalvet teostab TVB. Väärtpaberitehingud arveldatakse EVK vahendusel ning riikidevaheliste tehingute arveldamise lihtsustamiseks kaaluvad pooled oma tütarettevõtjatest depositooriumide vahelise ühenduse loomist.

HEX on huvitatud tugeva kohalikest finantsasutustest TVB aktsionäride baasi olemasolust ning on väljendanud kindlat soovi arendada Eesti väärtpaberiturgu koos kohalike turuosalistega. TVB ja HEX plaanivad omandisuhteid käsitlevad läbirääkimised ja lepingud viia lõpule võimalikult kiiresti pärast HEX-i pakkumise ning talle suunatava emissiooni õnnestumist. Eesti aktsiatega kauplemine HEX-i kauplemissüsteemis saab võimalikuks 2001. aasta jooksul.

"Strateegiline koostöö TVB-ga toetab HEX-i kasvustrateegiat, kuna laiendame oma tegevust homsetele kasvavatele turgudele. Ettevõtete struktuuride sarnasuse tõttu on sünergia nii igapäevases tegevuses kui ka edasistes arenguprojektides kahe organisatsiooni vahel hästi saavutatav. Helsingi börsi liikmed – nii Soome finantsasutused kui ka välisliikmed – saavad otsese juurdepääsu Eesti turule. See tehing on unikaalne kogu maailmas ning me oleme selle üle väga uhked," ütles Jukka Ruuska, HEX grupi president ja juhatuse esimees. "HEX on samuti valmis edendama kapitaliturgusid kogu Balti regioonis".

"Eesti väärtpaberituru integratsioon rahvusvaheliste turgudega on TVB üks peamisi strateegilisi eesmärke. See koostöö võimaldab investoritele parema ligipääsu üksteise turgudele ning palju paremad võimalused kapitali kaasavatele ettevõtetele. Kindlasti tähendab see Eesti kapitalituru likviidsuse ja atraktiivsuse tõusu. Me oleme optimistlikud, et sõlmitavad koostöölepingud HEX-iga saavad olema kasulikud kõikidele turuosalistele ja osapooltele. Koostöö alustamine HEX-iga tähendab TVB läbirääkimiste lõpetamist Norexi alliansiga," ütles Gert Tiivas, Tallinna Väärtpaberibörsi juhatuse esimees.

Gert Tiivas
TVB juhatuse esimees
Tel: (0) 640 8840

Jukka Ruuska
HEX grupi president ja juhatuse esimees
Tel: +358 50 1732


Helsinki Exchanges Group (HEX) on juhtiv Soome väärtpaberituru ettevõte, mis korraldab aktsiabörsi ja derivatiivide turu tegevust ning HEX-il tehtavate tehingute arveldamist. HEX-i keskmine päevakäive ulatus 2000. aastal ühe miljardi euroni (15,6 miljardit Eesti krooni), tõustes rohkem kui kaks korda võrreldes eelneva perioodiga. HEX Grupp pakub ka e-HEX teenuseid ning ASP lahendusi väärtpaberituru back-office teenustele.

HEX on maailmas üks rahvusvahelisemaid väärtpaberiturge. Välismaistele investoritele kuulub 70 protsenti Soome börsil noteeritud ettevõtete aktsiatest. HEX-i välisliikmete arv ületas hiljuti kohalike liikmete arvu. HEX-il on kokku 40 liiget. Viimase aastaga on HEX’i infovendorite hulk kasvanud kolmekordseks, ulatudes peaaegu 100-ni.

Lisainformatsioon: www.hexgroup.com

Tallinna Väärtpaberibörsi Grupp (TVB) on Eesti väärtpaberituru juhtiv ettevõte, mis haldab ja arendab elektroonilise väärtpaberituru toimimiseks vajalikku infrastruktuuri. TVB grupi ja tema ettevõtete kaudu toimub väärtpaberitega kauplemiseks vajaliku keskkonna haldamine, tehingute arveldamine, ettevõtete noteerimine, turu järelevalve ning väärtpaberite elektroonilise registri pidamine Eestis. TVB grupi omanikud on peamiselt kohalikud kommertspangad ning maaklerfirmad.

Seisuga 31.01.2001 oli Tallinna börsil noteeritud ettevõtete turuväärtus 28 miljardit Eesti krooni (1,8 miljardit eurot). Aastal 2000 ulatus TVB keskmine päevakäive 22 miljoni kroonini (EUR 1,4 mln).

Lisainformatsioon: www.tse.ee

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid