Nõukogu koosoleku otsused

17.03.2000

Tallinna Väärtpaberibörsi pressiteade
17.03.2000


Tallinna Väärtpaberibörsi (TVB) nõukogu koosolek toimus 16. märtsil 2000. aastal.

  1. Nõukogu kehtestas TVB reglemendi uue osana "Ülevõtmispakkumise reeglid". Reeglid jõustuvad 10 päeva pärast avaldamist ametlikus väljaandes "Ametlikud teadaanded".
    Ülevõtmispakkumisi reguleerivad sätted hakkasid väärtpaberituru seaduses kehtima 25. veebruaril 2000. Seaduse kohaselt on TVB toodud põhimõtetest lähtudes kohustatud oma reglemendis kehtestama detailse regulatiivse keskkonna kohustuslikele ja vabatahtlikele ülevõtmispakkumistele.
    Ühtlasi täiendas nõukogu TVB leppetrahvide määrasid, mis jõustuvad 16. aprillist 2000. Pakkuja poolse reeglites sisalduvate kohustuste rikkumise eest on rahatrahv vahemikus 500,000 krooni kuni viis miljonit krooni; sihtemitendile 100,000 krooni kuni viis miljonit krooni.
  2. Nõukogu kinnitas TVB uue hinnakirja, mis hakkab kehtima 1. aprillist 2000.
    Uus hinnakirjas jätab TVB enamus börsitasusid samaks. Eesmärgiga soodustada võlakirjaturu arengut Eestis alandab TVB uue hinnakirjaga börsitasusid võlakirjaemitentidele. Uue hinnakirjaga soovib TVB soodustada ka avalikke programmemissioone, olemasolevate aktsiaemitentide ja börsi liikmete, investeerimisjärgu reitinguga emitentide ning riiklike ja omavalitsuste avalikke võlakirjaemissioone.
  3. Nõukogu otsustas muuta TVB reglemendi osasid "Väärtpaberite noteerimisnõuded" ja "Võlakirjaemitendi registreerimisprospekt" eesmärgiga soodustada avaliku võlakirjaturu arengut Eestis.

Muudatustega saavad reglemendis reguleeritud programmemissiooni mõiste ning programmemissiooni raames emiteeritavate väärtpaberite noteerimine tulenevalt väärtpaberituru seaduse vastavatest muudatustest.

TVB viis samuti sisse muudatused, mis diferentseerivad erinevatele võlakirjaemitendi gruppidele esitatavaid noteerimisnõudeid. Muudatuste eesmärk on võtta senisest rohkem arvesse erinevate võlakirjaemitentidega seonduvaid spetsiifilisi riske ja lihtsustada nõudeid Eesti väärtpaberituru kontekstis madala riskiga emitentidele.

Muudatustega kaovad mõned võlakirjaemitentidele praegu kehtivad piirangud, näiteks nõuded majandustegevuse kestvuse ja kasumlikkuse kohta. Jaeinvestorite kättesaadavuse huvides on täiendava piiranguna sätestatud noteeritava võlakirja nominaalväärtus, mis ei tohi ületada 1000 EEK. Väheneb ka emissiooni minimaalse mahu nõue seniselt 10 miljonilt kroonilt 3,1 miljonile kroonile, mis on vastavuses eurodirektiividega.

Muudatused jõustuvad 16. aprillist 2000.

Kõik eelpooltoodud muudatused on kättesaadavad TVB koduleheküljel.


Lisainformatsioon:

Eva Palu
Investorsuhete osakonna juhataja
Tel: 6 408 840
e-mail:

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid