Nõukogu koosoleku otsused

10.12.1999

Tallinna Väärtpaberibörsi pressiteade
10.12.1999


Tallinna Väärtpaberibörsi (TVB) nõukogu koosolek toimus reedel, 10. detsembril 1999. aastal.

  1. Nõukogu otsustas kiita heaks TVB Reglemendi uue osa “Ülevõtmispakkumise reeglid”. TVB on teinud Riigikogule ja Rahandusministeeriumile ettepanekud antud valdkonna reguleerimiseks seaduse tasandil. Reeglite rakendumise tähtaeg sõltub muuhulgas vastavate väärtpaberituru seaduse muudatuste jõustamisest seadusandja poolt, mis toimub eeldatavasti 2000. aasta esimestel kuudel.
    Euroopa Liidu vastaval regulatsioonil põhinevad reeglid sätestavad börsiemitentide ülevõtmise korra.
    Regulatsiooni eesmärk on tagada läbipaistvus ning õiguskindlus börsiettevõtete ülevõtmiste puhul nii väikeaktsionäridele, ülevõtjale kui ka ülevõetavale ettevõttele. Ülevõtmiste regulatsioon peaks omama olulist mõju kogu väärtpaberituru usaldusväärsuse tõstmisel.
    Reeglite alusprintsiip on ülevõtmispakkumise korral kõikide aktsionäride võrdne kohtlemine pakkumise tingimuste ja info kättesaadavuse osas. Aktsiaemitendi üle valitseva mõju (50 protsenti ja üks hääl) saanud isikul on kohustus teha pakkumine kõigile ülejäänud emitendi väärtpaberite omanikele.
  2. TVB nõukogu andis volitused börsi juhatuse esimehele kavatsuste protokolli allkirjastamiseks Skandinaavia börsiallianssiga Norex. Protokolli allkirjastamine on planeeritud jaanuariks pärast kõikide osapoolte nõukogude heakskiitu dokumendile.
  3. TVB nõukogu muutis TVB reglemendi osa “Nõuded börsi liikmetele”, võimaldades Euroopa Majandusühendusse kuuluvate või samasuguse väärtpaberituru-alaste standarditega ning adekvaatse järelevalvega riikide väärtpaberivahendajatel saada börsi välisliikmeteks. Börsi välisliikme suhtes ei laiene reglemendi nõue omada börsi aktsiaid.

Muudatused hakkavad börsi reglemendis kehtima 10. jaanuarist 1999.

TVB on teinud vastavad muudatusettepanekud ka väärtpaberituru seadusesse, mille kohaselt saaksid välismaised väärtpaberivahendajad Eesti turul tegutsemiseks väärtpaberivahenduslitsentsi lihtsustatud korras.


Lisainformatsioon:

Eva Palu
Investorsuhete osakonna juhataja
Tel: 6 408 840
e-mail:

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid