Riigikogu kiitis heaks väärtpaberite keskregistri seaduse

15.06.2000

EESTI VÄÄRTPABERITE KESKDEPOSITOORIUM
Pressiteade
15.06.2000

Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium (EVK) tervitab Riigikogus kolmapäeval, 14. juunil vastu võetud Eesti väärtpaberite keskregistri seadust, mis paneb aluse kindla, minimaalsete riskidega ja paindliku väärtpaberituru infrastruktuuri edasisele arengule.

"EVK seadus on üks kapitalituru regulatsiooni nurgakividest, mis peaks lisama kindlust kõigile Eesti väärtpaberiturul tegutsevatele investoritele," ütles EVK juhatuse esimees Jaanus Erlemann.

"Samuti on seadus oluline Eesti liikumisel Euroopa Liidu suunas ning hea näide sellest, kus riiklik funktsioon on antud eraõiguslikule isikule täitmiseks. Jääme ootama uue väärtpaberituru seaduse vastuvõtmist lähitulevikus, millega väärtpaberituru alane regulatsioon saaks uuele, senisest oluliselt kvalitatiivsemale tasemele," ütles Erlemann.

Seadus, mis viib seni iseregulatsiooni teel korraldatud keskkonna seadusega reguleerituks, paneb paika väärtpaberite registri põhialused. Oluline on, et luuakse alused turu paindlikuks arenguks läbi rahandusministri poolt kinnitatava registripidamise korra. Seadusega jätab riik endale kontrolli ka keskregistri hinnakirja üle.

Keskregistri seadus loob eeldused kontohaldurite ringi laiendamiseks, mis peaks suurendama konkurentsi Eesti väärtpaberiturul. Kui siiani võisid kontohalduriteks saada ainult krediidiasutused, siis uue seadusega võivad kontohalduri teenuse osutajaks saada ka teised väärtpaberituru kutselised osalised.

Seadus reguleerib esindajakontod lähtuvalt maailmas üldlevinud praktikast, mis lisab kindlust iseäranis rahvusvahelistele investoritele Eesti väärtpaberiturul tegutsemisel. Seadus annab ka kohalike turuosalistele võimaluse esindajakonto avamiseks. Nii tekib investoritel võimalus hoida oma väärtpabereid käsunduslepingu alusel turuosaliste poolt avatavatel esindajakontodel. Samas leiab EVK, et esindajakonto regulatsioon vajab täpsustamist turu läbipaistvusega seotud küsimustes registripidamise korra ning väljatöötamise järgus oleva väärtpaberituruseadusega.

Seadus peaks oluliselt parendama läbipaistvust väärtpaberiturul. Näiteks muutuvad börsiettevõtete aktsiaraamatud täies ulatuses avalikuks ning kõigi registreeritud ettevõtete korporatiivsete sündmuste informatsioon hakkab operatiivselt olema kättesaadav Interneti vahendusel. 2003. aasta 1. jaanuariks on kõigil Eestis registreeritud aktsiaseltsidel kohustus registreerida registris oma aktsiaraamatud. Seadus loob eeldused ka registrite (EVK ja Äriregister) ristkasutuseks, mille realiseerumisel väheneb dokumentide kahte kohta esitamise vajadus.

EVK seadus jõustub 1. jaanuarist 2001 ning selle peab veel välja kuulutama president. Seaduse tekstiga saab tutvuda EVK interneti lehekülje Õigusaktid/Seadusandlus osa all.

Täiendav informatsioon:

Jaanus Erlemann
EVK juhatuse esimees
Tel.: (0) 6 408 800


Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid