Riigikogu kiitis heaks väärtpaberituru seaduse muudatused

18.01.2000

Tallinna Väärtpaberibörsi pressiteade
18.01.2000

Tallinna Väärtpaberibörs tervitab Riigikogus teisipäeval, 18. jaanuaril heaks kiidetud väärtpaberituru seaduse muutmise seadust, pidades seda Eesti väärtpaberituru edasisele arengule oluliseks positiivseks sündmuseks.

"Oleme veendunud, et tehtud muudatused on suur samm edasi Eesti väärtpaberituru läbipaistvuse, usaldusväärsuse, efektiivsuse ning maailmaturgudega integratsiooni hõlbustamise teel," ütles Tallinna Väärtpaberibörsi juhatuse esimees Gert Tiivas.

Heakskiidetud muudatustega saavad seaduse tasandil reguleeritud avalike ettevõtete ülevõtmised. "See on siiani olnud üks teravamini teadvustatud tururegulatsiooni puudujääke, mis on vähendanud investorite kindlustunnet börsiettevõtetesse investeerimisel," ütles Tiivas.

Seadus sätestab ülevõtmispakkumise tegemise kohustuse ettevõttes valitseva mõju saanud isikule. Pakkuja peab kõiki samaliigiliste aktsiate omanikke kohtlema võrdselt ning on kohustatud täitma börsi reglemendi ülevõtmispakkumist reguleerivaid sätteid.

Lähtudes seadusest, on Börs kohustatud oma reglemendis sätestama detailsemalt ülevõtmispakkumisega seotud asjaolud ning kooskõlastama need väärtpaberijärelevalvega. Börsil on õigus keelata seadusega või reglemendiga vastuolus oleva ülevõtmispakkumise tegemine ja avalikustamine.

Tallinna Väärtpaberibörs kiitis ülevõtmispakkumiste reeglid põhimõtteliselt heaks detsembris 1999 ning pärast Väärtpaberiinspektsioonilt kooskõlastuse saamist määrab nõukogu nende jõustumiskuupäeva.

Teine oluline seaduse muudatus võimaldab Euroopa Liidu liikmesriikides litsentseeritud väärtpaberivahendusfirmadel alustada tegevust Eesti kapitaliturul lihtsustatud korras. Peamise muudatusena ei ole EL maakleritel nüüdsest Eesti turul tegutsemiseks vaja avada kohalikku filiaali, mis võimaldab neil osaleda Tallinna börsil virtuaalsel teel välisliikmetena.

"Euroopa investeerimisfirmade lihtsustatud korras litsentseerimine on samm Euroopa Liidus kehtiva teenuste vaba liikumise printsiibi rakendamise suunas Eestis. Regulatiivsete barjääride vähendamine välismaiste maaklerite teelt peaks suurendama aktiivsust turul ja ühtlasi aitama kaasa Eesti kui avatud majandusega riigi positiivsele mainele," ütles Tiivas.

Kolmas oluline väärtpaberituru seaduse muudatus reguleerib täpsemalt avaliku väljalaske ning pakkumise mõisteid ning toob seadusesse sisse programmemissiooni mõiste. Seni kehtiva seaduse kohaselt kuuluksid registreerimisele näiteks ka programmemissiooni raames toimuvad väärtpaberite igakordsed väljalasked, mis on oluliselt takistanud turu arengut, seades emitentide teele kulukad ning aeganõudvad bürokraatlikud protseduurid.

"Need muudatused on olulised just läbipaistvama ja efektiivsema võlakirjaturu tekke seisukohalt. Eesmärgiks on võimaldada rohkematel (väike)investoritel valida oma säästude paigutamisel näiteks kvaliteetsete ettevõtete võlakirjade kasuks," ütles Tiivas.

Samuti sisaldavad muudatused sätteid, mis peaksid võimaldama riiklikul väärtpaberijärelevalvel tulemuslikumalt töötada. Täpsustatud on siseinformatsiooni põhjal tehingute tegemise ning siseinfo edastamise keeldu ning laiendatud väärtpaberijärelevalve õigusi saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. "Väärtpaberijärelevalve on ennast seni tihti tundnud kammitsetud oma töö tegemiseks vajaliku teabe saamisel. Investorite usalduse tõstmiseks oleks kindlasti tervitatav kvalitatiivne hüpe järelevalve töös," ütles Tiivas.

Tallinna Väärtpaberibörs loodab, et lisaks praegu seaduses tehtud muudatustele saavutatakse kiire edasiminek seni lubamatult kaua viibinud uue Euroopa Liidu nõudmistele ja kohaliku turu arengule ning vajadustele vastava uue väärtpaberituru seaduse väljatöötamisel.


Lisainformatsioon:

Eva Palu
Investorsuhete osakonna juhataja
Tallinna Väärtpaberibörs
Tel: 6 408 840
e-mail:

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid