TVB ja EVK Aasta 2000 valmiduse kinnitus

02.07.1999Tallinna Väärtpaberibörsi (TVB) ja Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi (EVK) Milleeniumikomitee kinnitas 1. juulil 1999 mõlema organisatsiooni süsteemide Aasta 2000 valmidust.
TVB ja EVK süsteemide Aasta 2000 valmiduse hindamisel olid aluseks British Standard Institute dokumendi DISC PD 2000-1 nõuded. TVB ja EVK süsteemid vastavad järgmistele selles dokumendis kehtestatud tingimustele:
– ükski olemasolev kuupäeva väärtus ei põhjusta tõrkeid programmi töös;
– kuupäevast sõltuv tarkvara funktsionaalsus käitub korrektselt nii aastatuhande vahetusele eelneval päeval kui sellele järgneval ajal;
– kõigis kasutajaliidestes ja andmete hoidmisel on sajandi kuvamisel/hoidmisel kasutusel kas täpne esitlus või mittemõjutav algoritm;
– aastat 2000 käsitleb süsteem kui liigaastat.

TVB ja EVK Aasta 2000 projekti läbitud faasid:
1. Aasta 2000 projekti täpne defineerimine, strateegia valik ning projekti ulatuse ja oodatavate tulemite määratlemine.
Projekt käivitati 1998.a. veebruaris Milleeniumikomitee poolt. Teadvustati probleemi olemus ja informeeriti osapooli võimalikest ohtudest.
2. TVB ja EVK infotehnoloogia ja muu tehnoloogilise baasi inventuur.
Inventuur viidi läbi sügisel 1998 ja täpsustati veebruaris 1999. Uute seadmete hankimisel ja tarkvara täiendamisel toimub vastavuse kontroll ka edaspidi.
3. Infosüsteemi komponentide olulisuse hindamine süsteemi kui terviku toimivuse seisukohast ning edasiste tööde detailne tegevuskava.
Kasutatavad seadmed, tarkvara ja teenused jaotati kolme tähtsusastmesse sõltuvalt vajalikkusest organisatsioonide põhifunktsioonide täitmisel.
4. Testimine.
Testimise käigus viidi läbi ettevalmistustööd jaanuaris ja veebruaris 1999, tarkvara ja riistvara testimine aprillis ja mais, põhisüsteemi testimine ning testimine koos TVB ja EVK süsteemi kasutajatega mais ja juunis.
Testi eesmärk oli hinnata TVB kauplemissüsteemi, EVK registritarkvara ja mõlema organisatsiooni teenuseid kasutavate osapoolte liideste Aasta 2000 valmidust. Tehnilistel kaalutlustel ei hõlmanud test kommunikatsioonivõrku.
TVB kauplemissüsteemi testis osalesid Hansapank, Eesti Ühispank, Optiva Pank, Talinvest Suprema ja Sthenos Grupp. EVK registritarkvara testis osalesid Hansapank, Eesti Ühispank ja Optiva Pank.
Samuti osales EVK Hansapanga vahendusel rahvusvahelises testis Custody 2000.
Kõik testid läbiti edukalt.
Samuti on TVB ja EVK tarkvara tarnijad iseseisvalt läbiviidud testimise tulemusel kinnitanud, et nende poolt tarnitud süsteemid vastavad esitatud nõuetele.
Kuigi Milleeniumikomitee on arvamusel, et TVB ja EVK süsteemid on sajandivahetuseks valmis, jätkub tegevus, et olla valmis negatiivseteks arengustsenaariumiteks. Muuhulgas koostatakse taasteplaan.
5. Üleminekuperiood.
Edasiselt täpsustatakse protseduure sajandivahetuse ohutuks üleminekuks. Üleminekuperioodi esialgne lõpptähtaeg on juuni 2000.
TVB ja EVK Milleeniumikomitee liikmed on mõlema organisatsiooni juhatuste esimehed ning infotehnoloogia osakondade juhid.


Lisainformatsioon:

Eva Palu
Turunduse ja avalike suhete osakonna juhataja
tel. (0) 6 408 800
e-mail:

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid