TVB ja EVK võimalik ühinemine

13.12.1999

TALLINNA VÄÄRTPABERIBÖRS
Pressiteade
13.12.1999

Tallinna Väärtpaberibörsi (TVB) nõukogu andis reedel, 10. detsembril, juhatusele volitused alustada läbirääkimisi Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumiga (EVK) kahe organisatsiooni võimaliku ühinemise üle ning töötada välja ühinemisprogramm.

Ühinemise eesmärk on luua tugevam, efektiivsem ja paindlikum organisatsioon, mis võimaldaks senisest paremini rahuldada klientide ja omanike vajadusi ning mis oleks konkurentsivõimelisem rahvusvaheliste arengute kontekstis.

TVB ja EVK ühinemisel tekkiv organisatsioon oleks Eesti väärtpaberituru infrastruktuuri sõlmpunktiks ning lähtuks oma tegemistes ja otsustes paremini väärtpaberituru kui terviku huvidest.

Kaks organisatsiooni on juba praegu struktuurilt ja kultuurilt sarnased ning toimib koostöö paljudes valdkondades, näiteks infotehnoloogia- ja administratiivkulude jagamine.

Suuresti on kattuv omanike struktuur -TVB aktsionärid omavad 75 protsenti EVK aktsiakapitalist ning EVK aktsionäridel on 42-protsendiline osalus TVB-s. Mõlema organisatsiooni omanikeringis on enamuses turuosalised – kommertspangad ja maaklerfirmad. Ühendatud organisatsioonil oleks võimalik riske vähendada ilma omanike lisakuluta, sest tekkiv organisatsioon oleks paremini kapitaliseeritud ja omaks stabiilsemat tuludebaasi.

Lisaks suuremale efektiivsusele läbi kulude vähenemise võimaldaks ühinemine sünergiat veelgi süvenevast koostööst näiteks tootearenduses, turunduses ning järelevalves.

EVK ja TVB ühendamine suurendaks konkurentsi väärtpaberiturul, vähendades lõpptarbijate-investorite-kulusid ning kiirendades turu arengut. Maaklerfirmadel oleksid paremad võimalused integreeritud teenuse pakkumiseks.

TVB juhatuse hinnangul valmib ühinemisprogramm, mis käsitleb ühendatud organisatsiooni strateegiat ja struktuuri ning konkreetseid ühinemistingimusi, järgmise aasta esimese kvartali lõpuks. Juhatus on seadnud eesmärgiks esitada ühinemisleping kinnitamiseks ettevõtete 2000. aasta korralistele aktsionäride üldkoosolekutele.

Lisainformatsioon:

Eva Palu
investorsuhete osakonna juhataja
Tel: 6 408 840


Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid