TVB nõukogu otsused

21.03.2001

Tallinna Väärtpaberibörsi pressiteade
21.03.2001

Tallinna Väärtpaberibörsi (TVB) nõukogu koosolek toimus 21. märtsil 2001.

  1. Nõukogu tunnistas kehtetuks TVB reglemendi osa “Nõuded börsi liikmetele” punkti 4.4.2. Muudatus tähendab, et börs ei sea enam TVB atesteeritud maakleri staatusele kandideerijale tingimuseks rahandusministri poolt väljastatud kehtiva väärtpaberispetsialisti või fondijuhi kvalifikatsioonitunnistuse omamist.

    Vastav nõue kui ka kvalifikatsioonitunnistuste väljastamine kaotatakse ära uue väärtpaberituru seaduse eelnõu kohaselt. Atesteeritud maakleri kandidaadid peavad endiselt sooritama TVB atesteeritud maakleri eksami.

  2. Nõukogu tunnistas kehtetuks TVB reglemendi osa “Nõuded börsi liikmetele” punkti 5.4.8. ja muutis punkti 5.4.9., millega börs ei nõua enam oma liikmetelt kaks korda aastas korralise sisekontrolli läbiviimist.

    Nõudest loobumise põhjus on soov vähendada börsi liikmete kulusid, ilma et sellest tegelikult halveneks järelevalve kvaliteet. Börsi liige on endiselt kohustatud alaliselt tagama vastava sisekontrolli töötaja või allüksuse olemasolu. Samuti on börsi järelevalvekomisjonil vajadusel õigus nõuda Börsi liikmelt igal ajal kontrolli läbiviimist.

  3. Nõukogu täiendas TVB hinnakirja punktiga 4.5.2., millega vähendas Börsi liikmetele tehingutasu võlakirjatehingutelt seniselt 0,025% tehinguväärtusest 0,01%-ni.

  4. Nõukogu täiendas TVB hinnakirja punktiga 5, mille kohaselt kehtestab börs ülevõtmispakkumise kooskõlastamise menetlemise tasud pakkujale ehk sihtemitendi aktsiate suhtes ülevõtmispakkumise tegevale isikule.

  5. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine.

Reglemendi muudatused hakkavad kehtima alates 1. aprillist 2001 ja need on kättesaadaval TVB Interneti leheküljel www.tse.ee Reglement/Muudatused reglemendis alajaotuse all.


Lisainformatsioon:

Gert Tiivas
TVB juhatuse esimees
Tel: (0) 6 408 840

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid