TVB nõukogu otsused

27.02.2001

Tallinna Väärtpaberibörsi pressiteade
27.02.2001

Tallinna Väärtpaberibörsi (TVB) nõukogu istung toimus 22. veebruaril 2001.

 1. TVB nõukogu kiitis heaks strateegilise koostöö kava TVB, selle aktsionäride ja Soome HEX Grupi vahel, mille üheks osaks ning eelduseks on HEX-i poolt üle 50% osaluse omandamine TVB aktsiakapitalis. Nõukogu hindas omandamistehingu ja sõlmitava aktsionäride lepingu olulisi tingimusi aktsionäridele soodsaiks ning soovitas aktsionäridel HEX’i pakkumine nimetatud tehingute tegemiseks aktsepteerida.

 2. Nõukogu kiitis heaks TVB ja Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi (EVK) 2000. aasta majandusaruanded. Tulenevalt grupi moodustamisest, mille käigus TVB omandas kõik EVK aktsiad, on TVB aruanded esmakordselt konsolideeritud ning seega ei ole eelmise aasta aruannetega võrreldavad. TVB grupp teenis 2000. aastal konsolideeritud baasil puhaskasumit 1,5 miljonit krooni. Konsolideerimata kujul väljendatult olid TVB äritulud 2000.a. 9,6 miljonit krooni ja EVK äritulud 12,1 miljonit krooni.

 3. Nõukogu kinnitas aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra. Juhatus on üldkoosoleku kokku kutsunud 21. märtsiks 2001. Selle päevakorras on:

  1. 2000.a. raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  2. Audiitori valimine 2001. majandusaastaks;
  3. Vahekohtu Nõukogu liikmete valimine;
  4. Aktsiakapitali suurendamine;
  5. Tallinna Väärtpaberibörsi AS-i põhikirja muutmine;
  6. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine.
 4. Nõukogu muutis TVB reglemendi osa “Nõuded börsi liikmetele”, tühistades selle punkti 1.2.4. Uue redaktsioon kohaselt ei pea börsi liikmed enam börsi aktsionärid olema. Muudatus jõustub 5. märtsist 2001 ja see on kättesaadav TVB Interneti leheküljel alajaotuses Reglement/Muudatused reglemendis.


Lisainformatsioon:

Gert Tiivas
TVB juhatuse esimees
Tel: (0) 6 408 840

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid