Par indeksiem

Akciju tirgus indekss atspoguļo, kā darbojas akciju tirgus kopumā vai kāda tā daļa. Tāpat kā atsevišķu akciju cenas, arī indeksi akciju tirdzniecības sesijas laikā mainās.

Indekss rāda indeksā ietilpstošu akciju vērtību izmaiņas kopumā. Indekss kalpo par vispārīgo tendenču indikatoru tirgū, tas atspoguļo kopējo tirgus noskaņojumu, piemēram, kādā konkrētā nozarē vai ģeogrāfiskā reģionā.

Indeksi paredzēti investoriem, lai sekotu tendencēm akciju tirgū un piedāvātu efektīvu ieguldījumu portfeļa veidošanu, kas replicē indeksa izmaiņas.

 

Indeksu veidi

Bruto indekss (GI)

Atspoguļo indeksā ietverto akciju patieso vērtību. Tas parāda ne tikai uzņēmumu akciju cenu izmaiņas, bet arī ietver uzņēmumu veiktos dividenžu maksājumus, kuras tiek uzskatītas par reinvestētām. Šis tiek uzskatīts par precīzāku tirgus attīstības rādītāju kā cenu indekss.

Cenu indekss (PI)

Atspoguļo tikai indeksā ietverto uzņēmumu akciju cenu dinamiku, taču neņem vērā uzņēmumu izmaksātās dividendes.

Indekss ar īpatsvara ierobežojumu (Cap)

Indeksa akcijām noteikts ierobežojums, kādu īpatsvaru tās var veidot. Ja akcija pārsniedz noteikto augšējo robežu, tās īpatsvars indeksā tiek samazināts līdz maksimāli iespējamam.

 

Nasdaq Baltijas indeksi

OMX Baltic Benchmark (OMXBB) – PI, GI, CAP

Indeksa portfeli veido lielāko un aktīvāk tirgoto uzņēmumu akcijas, kuras pārstāv visus Nasdaq Baltijas biržās kotēto uzņēmumu sektorus. Indeksa grozs tiek pārskatīts reizi pusgadā, lai nodrošinātu iespēju ieguldījumu izdarīt ātri un ar zemākām darījumu izmaksām. Indeksā iekļauto uzņēmumu akciju īpatsvars balstās uz uzņēmuma brīvā publiskā apgrozībā esošo akciju tirgus vērtību, tātad indeksā tiek iekļauta tikai brīvā publiskā apgrozībā pieejamo akciju vērtība.

OMX Baltic 10 (OMXB10) – PI, GI

Tirgojamais indekss, kuru veido desmit Nasdaq Baltijas biržās visaktīvāk tirgotās akcijas. Nelielais uzņēmumu skaits indeksa grozā garantē, ka šīs akcijas ir likvīdas. Līdz ar to indekss ērti izmantojams atvasināto finanšu instrumentu veidošanai. Indeksa akciju īpatsvars balstās uz tirgus vērtību, kura tiek koriģēta ar brīvā apgrozībā esošo akciju daudzumu, vienai akcijai nepārsniedzot 15% no kopējā portfeļa. Indeksa grozs tiek pārskatīts reizi pusgadā.

Visu akciju OMX Baltic indekss (OMXB) – PI, GI

Indeksa grozu veido Baltijas biržu Oficiālā un Otrā saraksta akcijas, izņemot to kompāniju akcijas, kurās viens akcionārs kontrolē vismaz 90% no akcijām. Indekss atspoguļo pašreizējo stāvokli un akciju cenu izmaiņas Nasdaq Baltijas tirgū kopumā.

Vietējais visu akciju indekss (OMX Tallinn, OMX Riga, OMX Vilnius) – GI

Grozu veido Nasdaq Riga, Nasdaq Tallinn un Nasdaq Vilnius biržu Oficiālā un Otrā saraksta akcijas, izņemot to kompāniju akcijas, kurās viens akcionārs kontrolē vismaz 90% no akcijām . Indekss atspoguļo pašreizējo stāvokli un akciju cenu izmaiņas attiecīgās biržas tirgū.

Sektoru indeksi – PI, GI

Baltijas līmeņa indeksi un balstās uz uzņēmumu klasifikācijas struktūru Industry Classification Benchmark (ICB), kuru izstrādājusi FTSE Group. Sektoru indeksi rāda nozares tendences un dod iespēju salīdzināt līdzīgus uzņēmumus nozares ietvaros. Indeksos ir iekļautas Nasdaq Baltijas tirgus Oficiālā un Otrā saraksta akcijas un tos aprēķina nozares un virssektora līmenī (ICB 1. līmenis un 2. līmenis).

Nasdaq biržas uztur indeksus – aprēķina un izplata indeksu vērtības un aprēķināšanas parametrus.

Plašāka informācija, kā, piemēram, jaunākais OMX Baltic Benchmark un OMX Baltic 10 indeksu grozu sastāvs un korekcijas saistībā ar vērtspapīru notikumiem, tiek publicētas Global Index Watch.

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji