Apie indeksus

Akcijų indeksas parodo, kokie yra akcijų rinkos arba akcijų rinkos dalies rezultatai. Kaip ir atskirų akcijų kainos, indeksai nuolat keičiasi prekybos valandomis.

Skirtumas yra toks, kad indeksas parodo akcijų kainų pokyčius. Jis yra tarsi bendros tendencijos rodiklis – arba visų rinkoje esančių akcijų arba tik tų, kurios, pavyzdžiui, yra iš konkretaus pramonės segmento arba geografinės vietovės.

Tokiu būdu indeksai padeda investuotojams stebėti rinkos pokyčius bei suteikia jiems rentabilų portfelio, kuriame būtų atkartoti tie pokyčiai, formavimo būdą.

Indeksų rūšys

Grąžos indeksas (GI): Šios rūšies indeksas parodo bendrąją į jį įtrauktų akcijų grąžą. Kitaip tariant, jis atspindi ne tik jų kainų pokyčius, bet ir mokamus dividendus (kurie, remiantis daroma prielaida, bus pakartotinai investuojami). Šis indeksas laikomas išsamesne rinkos rezultatų vertinimo priemone nei kainos indeksas.

Kainos indeksas (PI): Kainos indeksas atspindi tik į indeksą įtrauktų akcijų kainų pokyčius, neatsižvelgiant į dividendus. Tačiau kai kuriuose kainos indeksuose, kitaip nei įprastų dividendų atveju, atliekami dividendų koregavimai.

Riboto akcijų skaičiaus indeksas (CAP): Riboto akcijų skaičiaus indeksą sudarančių akcijų svoriui nustatyta didžiausia leistina riba. Jeigu akcijų skaičius indekse viršija šią ribą, jis sumažinamas iki didžiausios leistinos ribos.

Nasdaq Baltijos šalių indeksų šeima

Baltijos šalių akcijų lyginamąjį indeksą (OMX Baltic Benchmark) (OMXBB – PI, GI, CAP) sudaro didžiausių ir likvidžiausių bendrovių iš visų pramonės sektorių, atstovaujamų Nasdaq Baltijos šalių rinkoje, akcijos. Jo sudėtis peržiūrima du kartus per metus, siekiant užtikrinti, kad jis atspindėtų geriausią investavimo strategiją mažiausiomis sandorių sąnaudomis. Bendrovių akcijų svoris šiame indekse priklauso nuo tos bendrovės laisvų akcijų rinkoje kapitalizacijos – laisvai cirkuliuojančių akcijų rinkos vertės.

Baltijos šalių akcijų prekybinis indeksas (OMX Baltic 10) (OMXB10 – PI, GI). Jį sudaro 10 pačių likvidžiausių Baltijos šalių biržų prekybos sąrašuose esančių bendrovių akcijos. Ribotas bendrovių skaičius indekse ir didelis į jį įtrauktų akcijų likvidumas sudaro sąlygas šį indeksą  naudoti išvestinėms finansinėms priemonėms. Didžiausias vienos bendrovės akcijų svoris yra lygus 15 %. Šio indekso sudėtis peržiūrima du kartus per metus.

Į Baltijos šalių visų akcijų indeksą (OMX Baltic All-Share) (OMXB – PI, GI) įtraukiamos visos Baltijos šalių biržų Oficialiajame ir Papildomajame prekybos sąrašuose esančios bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienam akcininkui priklauso 90 % ar daugiau išleistų akcijų. Šis indeksas atspindi dabartinę bendros Baltijos šalių VP rinkos situaciją ir jos pokyčius. 

Į vietinius visų akcijų indeksus (OMX Tallinn, OMX Riga ir OMX Vilnius (GI) įtraukiamos visos atitinkamos rinkos (Talino, Rygos ar Vilniaus) Oficialiajame ir Papildomajame prekybos sąrašuose esančios bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienam akcininkui priklauso 90 % ar daugiau išleistų akcijų. Jie atspindi dabartinę kiekvienos vietinės VP rinkos situaciją ir jos pokyčius.

Sektoriniai indeksai (PI, GI) taip pat sudaromi Baltijos šalių lygmeniu. Sektoriniai indeksai yra sukurti naudojantis FTSE grupės administruojamu pramonės klasifikavimo standartu (Industry Classification Benchmark (ICB)), ir kiekvienas iš jų parodo konkrečiam sektoriui būdingas tendencijas ir leidžia palyginti tame sektoriuje veikiančias Nasdaq Baltijos šalių bendroves.

Nasdaq Baltijos indeksų sudarymo ir administravimo taisyklės

Nasdaq atlieka periodinę ir kasdieninę indeksų priežiūrą.

Išsami informacija apie svarbiausius įvykius, pvz., du kartus per metus atliekamą Baltijos šalių akcijų lyginamojo indekso ir Baltijos šalių akcijų prekybinio indekso sudėties peržiūrą ir bet kokius koregavimus, atliekamus dėl bendrovių akcinių įvykių, skelbiama „Global Index Watch“.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai