Andmekaitse üldmäärus (GDPR)

Nasdaq on võtnud endale kohuseks astuda kõik turgudel vajalikud sammud selleks, et tegutseda võimalikult usaldusväärselt ja kooskõlas kehtiva õigusega. Teadvustame isikuandmete kaitse üldmääruse tähtsust meie klientidele ja liikmetele. Oleme kohustunud järgima isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid ja põhimõtteid, turvama ja kaitsma isikuandmeid ning tagama meie töödeldavate andmetega seotud isikute õigused. See kohustus on Nasdaqi äritegevuse alustala ning kajastub meie privaatsuspõhimõtetes, lepingutes ja andmekaitsemehhanismides.

Privaatsusteated

Allpool esitatud privaatsusteadetes – üks iga Nasdaqi Euroopa ettevõtte liigi kohta – kirjeldatakse meie isikuandmete kaitse üldmääruse kohaseid isikuandmete käsitlemise tavasid, et kliendid ja turuosalised mõistaksid, milliseid samme me isikuandmete pettuse eest kaitsmise kohustust täites, turgude tõhusat toimimist tagades ja regulatiivseid nõudeid järgides privaatsuse kaitseks astume. Nasdaq tagab oma isikuandmete töötlemise ja privaatsustavade läbipaistvuse kõikidele klientidele ja turuosalistele. Privaatsusteadetes on esitatud teave selle kohta, kuidas Nasdaqiga privaatsustavasid puudutavates küsimsutes ühendust võtta. Teadetes kirjeldatakse, kuidas Nasdaq tagab oma teenuste ja toodete vastavuse isikuandmete kaitse üldmäärusele, ning esitatakse kokkuvõtlik ülevaade Nasdaqi privaatsusprogrammist.

Nasdaqi privaatsuspõhimõtted

Mõnede isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate uue läbipaistvus- ja vastavusnõuete täitmiseks oleme täiendanud oma privaatsuspõhimõtteid alates 25. maist, kui määrus jõustub. Nasdaqi privaatsuspõhimõtetes kirjeldatakse, kuidas Nasdaq kogub, kasutab ja avaldab isikuandmeid klientide ja turuosaliste kohta, kes Nasdaqi tooteid ja teenuseid kasutavad, kellel on huvi luua või kellel juba on ärisuhe Nasdaqiga ja/või kes kasutavad meie veebisaite või veebifunktsioone. Privaatsuspõhimõtted kehtivad kõikide Nasdaqi töödeldavate isikuandmete suhtes. Samuti kirjeldatakse privaatsuspõhimõtetes Teie asjakohaseid õigusi ja nende kasutamise viise.

Kehtiva privaatsuspoliitika leiate siit.

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid