Rinkos priežiūra

Rinkos priežiūra

Baltijos šalių vertybinių popierių rinkų priežiūrą vykdo vietinės finansų priežiūros institucijos, kurių tikslas – apsaugoti ir skatinti viso finansinio sektoriaus stabilumą ir patikimumą.

  • Estijos finansų priežiūros institucija (nuoroda: fi.ee)
  • Latvijos bankas (nuoroda: bank.lv)
  • Lietuvos bankas (nuoroda: lb.lt)

Žemesniame reguliavimo lygyje vertybinių popierių biržos taip pat vykdo jų  narių ir į jų prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių priežiūrą. Iš to kylanti daugiasluoksnė kontrolės ir priežiūros sistema užtikrina, kad rinkos dalyviai laikytųsi galiojančių įstatymų ir taisyklių, teisės aktų ar rekomendacijų.

Nasdaq Baltijos šalių vertybinių popierių biržų vykdoma priežiūra

Nasdaq Baltijos šalių vertybinių popierių biržos vykdo rinkos priežiūrą atitinkamuose teisės aktuose ir jų taisyklėse bei reglamentuose nustatytais pagrindais ir apimtimi.

Priežiūros veikla koncepciniu požiūriu gali būti skirstoma į prekybos priežiūrą ir emitentų priežiūrą.

Prekybos priežiūra apima prekybos visomis finansinėmis priemonėmis Nasdaq Baltijos šalių vertybinių popierių biržų valdomose rinkose, t.y. reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje First North, stebėseną.

Emitentų priežiūra – tai emitentų atitikties vertybinių popierių biržų atskleidimo taisyklėms stebėsena, siekiant užtikrinti skaidrias, sistemiškas ir sąžiningas rinkos sąlygas.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai