Nasdaq Riga Primārie Dīleri

Latvijas valsts parāda vērtspapīru izsoles tiek organizētas Nasdaq nodrošinātā tirdzniecības platformā.

Piedalīšanās valsts parāda vērtspapīru izsolēs

Valsts parāda vērtspapīru izsolēs iespējams piedalīties tikai tām kredītiestādēm, kurām ir noslēgts primārā dīlera līgums ar Valsts kasi. Primārie dīleri, veidojot dialogu ar investoriem, veic starpnieka un valsts vērtspapīru tirgus eksperta funkciju. Primārie dīleri iegādājas vērtspapīrus sākotnējā izvietošanā un nodrošina tirgus uzturētāja pienākumus otrreizējā tirgū.

Aktuālais primāro dīleru saraksts

 • Citadele Banka (CTD)
 • Luminor Bank (DNBV)
 • SEB Bankas (VLB)
 • Swedbank (SWBR)
 • Erste Group Bank (ERST)

Primāro dīleru pienākumi

 • Būt starpniekiem starp Valsts kasi un investoriem, izplatot iegādātos vērtspapīrus un veicinot investoru bāzes paplašināšanos;
 • Nodrošināt valsts vērtspapīru likviditāti otrreizējā tirgū, veicinot tirdzniecību otrreizējā tirgū un efektīvu vērtspapīru cenas noteikšanu.

Kā saņemt primārā dīlera statusu

Biržas Nasdaq Riga biedriem iespējams iesniegt pieteikumu Valsts kasei par primārā dīlera statusa iegūšanu pēc kura Valsts kase izvērtē šādus kritērijus:

 • Atbilstība – kandidātam jābūt kredītiestādei, Nasdaq Riga biedram, kā arī jāievēro likumos un normatīvajos aktos noteiktās prasības;
 • Kvalitāte – tiek novērtēta kredītiestādes aktivitāte iekšējā aizņēmuma vērtspapīru otrreizējā tirgū u.c. aspekti.

Plašāka informācija pieejama Valsts kases mājaslapā

https://www.kase.gov.lv/valsts-parada-vadiba/vertspapiri-iekseja-tirgu/primarie-dileri

Izsoļu tipi

 • Konkurējošās daudzcenu izsoles – Dalībnieki var piedalīties ar vienu vai vairākiem uzdevumiem, katrā no tiem norādot atbilstošo peļņas likmi. Izsoles organizētājs (Valsts kase) nosaka peļņas likmes maksimālo robežu līdz kurai izpildās iesniegtie uzdevumi.
 • Nekonkurējošās jeb fiksētās cenas izsoles – Izsoles organizētājs (Valsts kase) nosaka likmi, kas jāievada izsoles uzdevumiem. Parāda vērtspapīru emisijas apjoms tiek proporcionāli sadalīts starp izsoles dalībnieku iesniegtajiem uzdevumiem.
 • Vērtspapīru izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi – Izsoles dalībnieku iesniegtos uzdevumus izsoles organizētājs (Valsts kase) apstiprina to iesniegšanas secībā.

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji