Viss par tirgiem

Baltijas regulētais tirgus

Baltijas regulētais tirgus ir galvenais Nasdaq Baltijas biržu tirgus segments, kas atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām, un katrā valstī to uzrauga attiecīgo valstu finanšu tirgus uzraudzības institūcijas – Latvijas Banka. Iekļaušanas prasības regulētajā tirgū atbilst ES standartiem un ir piemērotas stabiliem uzņēmumiem. Līdz ar to tās ir augstākas nekā prasības First North tirgū.

Baltijas Oficiālais saraksts

Baltijas Oficiālais saraksts ietver Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga un Nasdaq Vilnius biržās kotētos uzņēmumus, kuri atbilst augstākajiem caurskatāmības un informācijas atklāšanas prasību standartiem. Lai uzņēmums tiktu iekļauts šajā sarakstā, ir jāizpilda vairāki priekšnoteikumi:

  • vismaz trīs gadus ilga darbības vēsture;
  • stabils finanšu stāvoklis;
  • uzņēmuma tirgus vērtība vismaz 4 miljonu EUR apmērā;
  • finanšu pārskatu sagatavošana atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS);
  • brīvā publiskā apgrozībā jābūt vismaz 25% akciju vai akcijām vismaz 10 miljonu EUR vērtībā.

Baltijas Otrais saraksts

Baltijas Otrajā sarakstā iekļauto akciju emitentiem netiek izvirzītas kvantitatīvas prasības vai ierobežojumi attiecībā uz kapitalizāciju vai akciju skaitu brīvā apgrozībā. 

Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts

Baltijas parāda vērtspapīri jeb obligācijas kotējas Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Tie ietver Latvijas un Lietuvas valsts parādzīmes, kā arī uzņēmumu parāda vērtspapīrus ar dažādiem dzēšanas termiņiem.

Baltijas Ieguldījumu fondu saraksts

Baltijas Ieguldījumu fondu saraksts ietver ieguldījumu fondu apliecības, kuras ir iekļautas un tiek tirgotas regulētajā tirgū.

First North tirgus (Baltijas MTF)

Nasdaq First North tirgus ir Daudzpusējā tirdzniecības sistēma (Multilateral Trading Facility jeb MTF), kas pazīstama arī kā alternatīvais tirgus, ko Nasdaq grupas ietvaros nodrošina biržas Ziemeļvalstīs un Baltijā. First North tirgum nav ES regulētā vērtspapīru tirgus statusa. Uzņēmumiem First North tirgū ir saistoši First North tirgus noteikumi un uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības. First North ir tirgus gan akcijām, gan obligācijām.

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji