Tirdzniecības laiki

Laika periods (no 09:00 –~10:00), kad uzdevumus var ievadīt, mainīt vai atcelt. Ir iespējams slēgt tiešos darījumus. Šajā tirdzniecības periodā Uzdevumu grāmatās nav redzami uzdevumi. No 9:45 – 10:00 tiek izplatīta izsoles līdzsvara informācija, tajā skaitā līdzsvara cena, ja tāda ir noteikta. Šī informācija, ja tā ir mainījusies, tiek atjaunota nepārtraukti.

Līdzsvara cena ir tikai tad, ja cenas ievadītajos pirkšanas un pārdošanas uzdevumos ir vienādas vai saskaras. Izsole nenotiek, ja nav uzdevumu, kuru cenas saskaras.

Tirdzniecības sistēma pēc nejaušības principa izvēlas precīzu Tirdzniecības uzsākšanas izsoles laiku, kad tiek savietoti uzdevumi 5 sekunžu laika posmā (no 10:00:00 – 10:00:05). Uzdevumu grāmatu savietošana tiek veikta pēc sistēmas noteikta nejaušības principa. Pēc uzdevumu savietošanas uzdevumu grāmatas tiek pārvietotas uz Nepārtraukto tirdzniecību.

1 Tirdzniecības sistēmas izvēlēts laiks pēc nejaušības principa laika posmā no 10:00:00 – 10:00:05.

Nepārtrauktā tirdzniecība ir laiks, kad sistēmā tiek ievadīti uzdevumi un slēgti darījumi. Darījumus var slēgt divos veidos:

Kā automātiski savietotos darījumus – pirkšanas un pārdošanas uzdevumus ar savstarpēji atbilstīgām cenām sistēma savieto automātiski pēc sekojošas prioritātes: cena, redzamais apjoms, un ievades laika prioritātes.

Kā tiešos darījumus – tiešos darījumus biedri slēdz ārpus tirdzniecības sistēmas, tos ievada sistēmā trīs minūšu laikā pēc noslēgšanas. Tirdzniecības stundu laikā var slēgt standarta tiešos darījumus, kas ir noslēgti atbilstoši vispārējām prasībām attiecībā uz darījuma cenu, darījuma laiku un norēķiniem. Darījumi, kuru apjoms ir zemāks par Bloka darījumu limitu, tiek veikti vidēji svērtā cenu intervāla robežās. Ja vidēji svērtais cenu intervāls nav nosakāms, tad darījums tiek veikts par cenu, kas atspoguļo pašreizējo tirgus vērtību.

Laiks pirms tirdzniecības sesijas slēgšanas izsoles, kad uzdevumus var ievadīt, mainīt vai atcelt. Šajā tirdzniecības periodā nenotiek uzdevumu automātiska savietošana. Uzdevumu grāmatās nav redzami uzdevumi.  No 15:55 tiek izplatīta izsoles līdzsvara informācija, tajā skaitā līdzsvara cena, ja tāda ir noteikta. Šī informācija, ja tā ir mainījusies, tiek atjaunota nepārtraukti.

Līdzsvara cena ir tikai tad, ja cenas ievadītajos pirkšanas un pārdošanas uzdevumos ir vienādas vai saskaras. Izsole nenotiek, ja nav uzdevumu, kuru cenas saskaras.

Tirdzniecības sistēma pēc nejaušības principa izvēlas precīzu Tirdzniecības slēgšanas izsoles laiku, kad tiek savietoti uzdevumi 30 sekunžu laika posmā (no 15:59:30 – 16:00:00). Uzdevumu grāmatu savietošana tiek veikta pēc sistēmas noteikta nejaušības principa.

2 Tirdzniecības sistēmas izvēlēts laiks pēc nejaušības principa laika posmā no 15:59:30 – 16:00:00.

Šajā laikā var slēgt tikai tiešos darījumus un ievadītie uzdevumi var tikt atcelti.

Tirgus ir slēgts. Tirdzniecība nenotiek.

 

Fiksētā ienākuma instrumentu tirgus tirdzniecības dienas struktūra un posmi

Baltijas biržās darījumi Fiksētā ienākuma instrumentu tirgū var tikt noslēgti kā automātiski savietoti darījumi, vai kā tiešie darījumi. 

Tirdzniecības laikā (10:00 – 16:00) var ievadīt, labot, apturēt, atjaunot vai atcelt uzdevumus. Darījumus var slēgt gan kā automātiski savietotos, gan kā tiešos darījumus. Uzdevumus nevar labot un tiešos darījumus nevar slēgt pirms-tirdzniecības un pēc-tirdzniecības sesijas laikā.

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji