a/s "Kaija" akcijas pārceltas uz Uzraudzības sarakstu

16.02.2004

16.02.2004.

Rīgas Fondu biržas valde šodien pieņēma lēmumu ar š.g. 16.februāri pārcelt a/s “Kaija” akcijas no Otrā saraksta uz Uzraudzības sarakstu.

Šāds lēmums pieņemts, jo tirdzniecība ar emitenta finanšu instrumentiem neatbilst tirgus drošības un ieguldītāju interešu aizsardzības prasībām, pamatojoties uz “Finanšu instrumentu kotēšanas noteikumu” 12.2.2. punktu.

Uzņēmums atkārtoti pārkāpj informācijas atklāšanas prasības, tai skaitā ar novēlošanos tiek iesniegti ceturkšņa pārskati. Pēdējā laikā masu saziņas līdzekļos periodiski parādās informācija par a/s “Kaija” finanšu problēmām un uzņēmums nav sniedzis pietiekošu informāciju vērtspapīru tirgus dalībniekiem par savu šī brīža finansiālo stāvokli. Tāpēc birža ir pieprasījusi uzņēmumam iesniegt konkrētu pasākumu plānu, kādā tas plāno informēt par stāvokli uzņēmumā un par Uzraudzības statusa atcelšanu lems pēc pieprasītās informācijas saņemšanas un analīzes.

a/s “Kaija” ir jāiesniedz biržai šāda informāciju:

Nerevidētu 2003.gada pārskatu, kas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un piezīmēm. Iesniegt biržā līdz 2004.gada 15.martam;
Zvērināta revidenta apstiprinātu 2003.gada pārskatu. Iesniegt biržā līdz 2004.gada 30.aprīlim;
Uzņēmuma vadības ziņojumu par:
uzņēmuma attīstības perspektīvām 2004.gadā;
budžeta projektu 2004.gadam;
vadības viedokli par spēju pildīt savas saistības pret kreditoriem un investoriem;
plānoto saimniecisko darbību, kas ļautu objektīvi novērtēt izvirzīto finanšu rezultātu sasniegšanas iespējas;
citus nozīmīgus apstākļus, kuri varētu iespaidot emitenta darbību vai finanšu rezultātus un radīt izmaiņas emitenta darbībā, to aprakstu un iespējamos cēloņus;
informāciju vadības ziņojumā atspoguļo tā, lai nodrošinātu iespēju to salīdzināt ar informāciju par attiecīgo laika posmu iepriekšējā pārskata gadā. Iesniegt biržā līdz 2004.gada 15.martam.
Uzņēmuma auditoru viedokli par iepriekšminēto vadības ziņojumu, par uzņēmuma reālajām spējām izpildīt ziņojumā izvirzītos uzdevumus un sasniegt finanšu rezultātus. Iesniegt biržā līdz 2004.gada 30.aprīlim.


Papildu informācija:
Krista Grīntāle
Korporatīvo komunikāciju departamenta vadītāja
Rīgas Fondu birža
Tālrunis: 7212431

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji