Atklāta jauna mājas lapa Internetā: www.manapensija.lv par valsts fondēto pensiju shēmu

21.10.2002

"Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra", "Latvijas Centrālais depozitārijs" un esošie un potenciālie valsts fondētās pensijas shēmas līdzekļu pārvaldītāji ("Hansa Fondi", "Optimus Fondi", "Parekss ieguldījumu sabiedrība", Valsts kase, "Baltikums Asset Management", "Vadošo apdrošinātāju ieguldījumu sabiedrība") atklājuši jaunu mājas lapu internetā: "Mana Pensija" (www.manapensija.lv).

Mājas lapa sniedz atbildes uz galvenajiem jautājumiem, kas saistīti ar pensiju sistēmu Latvijā, galveno uzmanību veltot valsts fondētajai pensijai – pensiju sistēmas 2.līmenim. Jaunajā lapā  “Mana Pensija” var uzzināt informāciju par to, kā pievienoties 2.pensiju līmenim, kāpēc pensiju kapitāls jāiegulda, kā izvēlēties pensiju līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, kā arī informāciju par to, kā tiek ieguldīti, pārvaldīti un uzraudzīti pensiju līdzekļi. Lapā vienkopus ir pieejama informācija par visām “Finanšu un kapitāla tirgus komisijas” licencētajām ieguldījumu sabiedrībām un to ieguldījumu plāniem. Lapā ietverta arī finanšu vārdnīca, kas palīdzēs labāk orientēties ne visiem tik pazīstamajā  finanšu terminoloģijā.

Aivars Slokenbergs, Latvijas Centrālā depozitārija prezidents: “Pensiju fondi attīstītajās valstīs ir vieni no svarīgākajiem un aktīvākajiem kapitāla tirgus dalībniekiem. Uzsāktā pensiju reforma Latvijā ir nozīmīgs solis, kas ir sperts valsts ilgtermiņa ekonomikas un kapitāla tirgus attīstībai. Taču svarīgs priekšnoteikums veiksmīgai pensiju reformai Latvijā ir iedzīvotāju zināšanu un izpratnes par jauno pensiju sistēmu paaugstināšana. Kopā ar VSAA un pārējiem finansu tirgus dalībniekiem, Latvijas Centrālais depozitārijs ir gatavs atbalstīt valsti , dodot savu ieguldījumu sabiedrības izglītībā. Pensiju portāls “Mana pensija” ir viens šādiem ieguldījumiem.”.

Inese Šmitiņa, VSAA ģenerāldirektore: “Veidojot šo kopējo projektu ar Latvijas Centrālo depozitāriju un pārvaldītājiem, esam domājuši par to, lai klientiem radītu daudzveidīgākas iespējas informācijas saņemšanai.”.

Pensiju sistēmas 2. līmenis tika ieviests 2001. gada 1. jūlijā. Tajā automātiski tika iesaistīti visi strādājošie, kuri dzimuši ne agrāk kā 1971.gada 2.jūlijā, bet personas, kuras dzimušas laika posmā starp 1951. gada 2. jūliju un 1971. gada 1. jūliju, var tam pievienoties brīvprātīgi. Iesaistīšanās pensiju sistēmas 2. līmenī nepalielina sociālās apdrošināšanas iemaksu apjomu, bet sadala esošo iemaksu 1. un 2. līmenī. Sākot no š.g. 15. oktobra visiem 2.pensiju līmeņa dalībniekiem ir tiesības izvēlēties, kurā no līdzekļu pārvaldītāju piedāvātajiem ieguldījumu plāniem no 2003. gada janvāra ieguldīt savu 2.līmeņa pensiju kapitālu.

Pensiju 2.līmeņa dalībnieku kontu uzturēšanu, fondēto pensiju shēmā veikto iemaksu nodošanu pārvaldīšanā un līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu maiņu, nodrošinās VSAA, izmantojot Latvijas Centrālais depozitārija infrastruktūru.

Papildus informācija:
KristaGrīntāle
Mārketinga un informācijas departamenta vadītāja
Rīgas Fondu birža
Tālrunis: 7212431, 9238183           

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji