Biržā iekļaus "Naudas Tirgus Fonds" ieguldījumu apliecības

20.01.2004

20.10.2004.

Rīgas Fondu biržas valde pieņēmusi lēmumu no 2004.gada 26.janvāra iekļaut biržas Ieguldījumu fondu sarakstā atvērtā ieguldījumu fonda “Naudas Tirgus Fonds” ieguldījumu apliecības.

Saskaņā ar atvērto ieguldījumu fondu pamatprincipiem, tirdzniecību ar šīm apliecībām veiks pats fonds. Atvērtā ieguldījumu fonda “Naudas Tirgus Fonds” pārvaldnieks ir ieguldījumu sabiedrība “Hansa Fondi” un turētājbanka – “Hansabanka”.

Atbilstoši “Nauda Tirgus Fonda” ieguldījumu politikai, līdzekļi var tikt ieguldīti Latvijas Republikas, Baltijas valstu, Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās telpas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu emitentu vērtspapīros.

Fonda manta tiek ieguldīta valsts, pašvaldību un centrālo banku emitētās vai garantētās parādzīmēs un obligācijās, finansu institūciju un citu uzņēmumu emitētas parada vērtspapīros, kā ari naudas tirgus instrumentos un noguldījumos kredītiestādes.

Šis ir jau ceturtais ieguldījumu fonds, kura apliecības tiek iekļautas Rīgas Fondu biržā. Ieguldījumu sarakstā šobrīd ir divu atvērto fondu: “Baltic Index fonds” un “Valsts obligāciju fonds” un viena slēgtā fonda: “Baltijas nekustamā īpašuma fonds” ieguldījumu apliecības.


Papildu informācija:
Krista Grīntāle
Korporatīvo komunikāciju departamenta vadītāja
Rīgas Fondu birža
Tālrunis: 7212431

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji