Birža samazina maksas un veido jaunus vērtspapīru sarakstus

13.12.2001

No nākamā gada biržas sarakstos tiks veiktas vairākas izmaiņas, kas saistītas ar augstāku vērtspapīru kvalitātes nodrošināšanu. Rīgas Fondu biržas padome ir apstiprinājusi jaunu nolikumu “Par vērtspapīru sarakstiem”, kas paredz stingrākas informācijas atklāšanas prasības Oficiālā un Otrā saraksta emitentiem.

Atbilstoši pasaules lielāko biržu pieredzei, izveidoti arī divi jauni saraksti – Pirmsaraksts un Uzraudzības saraksts. Pirmsarakastā būs tie uzņēmumi, kuri uz iekļaušanas brīdi vēl neatbilst Oficiālā vai Otrā saraksta prasībām, taču ir skaidri deklarējuši apņemšanos tajos būt. Savukārt ar uzņēmumu pārvietošanu uz Uzraudzības sarakstu (Oficiālā un Otrā saraksta ietvaros) biržas valdei rodas iespēja vērst ieguldītāju uzmanību uz to, ka uzņēmums neatbilst kādam no sākotnējās iekļaušanas kritērijiem, nav biržas noteiktajos termiņos iesniedzis finansu atskaites, vai ir radušies kādi citi apstākļi, kas var apdraudēt tirgus drošību.

Plānots, ka Brīvais saraksts pašreizējā formā pastāvēs vēl divus gadus līdz 2003.gada beigām. Tas saistīts ar likuma “Par vērtspapīriem” pārejas noteikumu stāšanos spēkā un nosacījumu, ka kontrolpaketes īpašniekiem līdz 2003.gada 26.septembrim ir jāizsaka obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, vai arī jāsamazina sava līdzdalība kapitālā.

Biržas padome izdarījusi arī grozījumus nolikumā “Par Biržas pakalpojumu samaksu”. Tiek samazinātas maksas, kas attiecas uz parāda vērtspapīru emitentiem un ieguldījumu fondiem. Tāpat samazinātas maksa par valsts iekšējā aizņēmuma īstermiņa parādzīmju iekļaušanu biržas sarakstos un tiek atcelta gada maksa. Saskaņā ar jauno nolikumu Oficiālā saraksta akciju emitents var iekļaut parāda vērtspapīrus Oficiālajā sarakstā ar 50% atlaidi. Savukārt ieguldījumu fondiem gada maksas tiek samazinās proporcionāli iekļaujamo fondu skaitam.

Biržas emitentu maksājumu struktūra tika mainīta, lai piemērotu biržas normatīvos dokumentus atbilstoši Eiropas savienības direktīvu un Ziemeļvalstu biržu prasībām.

Padome pieņēma arī biržas valdes ierosinājumu par 15% cenu svārstību apgabala atcelšanu īpašos gadījumos. Tika nolemts, ka valde, aizsargājot tirgus dalībnieku intereses, uz vienas tirdzniecības sesijas laiku var noteikt citu cenu svārstību apgabalu vai atcelt cenu svārstību apgabalu. Minētais lēmums stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Finansu un kapitāla tirgus komisijā.

Rīgas Fondu biržas akcionāru pilnsapulce notiks 2001.gada 20.decembrī.

Mārketinga un informācijas departaments
Rīgas Fondu birža
Tālr. 7212431

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji