Izstrādāts Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss

08.01.2021

2021. gada 7. janvārī Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome ir noslēgusi darbu pie Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa (turpmāk – Kodekss), kurā ietvertie principi apkopo labāko starptautisko praksi uzņēmumu pārvaldībā un var tikt piemēroti jebkuram uzņēmumam.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Kodeksu ir aicināts piemērot ikviens Latvijas uzņēmums, tajā skaitā, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, biržas sabiedrības un lielas privātas kompānijas ar būtisku ietekmi uz valsts ekonomiku, jo Kodeksā iekļauto principu ievērošana veicina uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu, to efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību.”

Kodekss ir piemērojams atbilstoši “ievēro vai paskaidro” principam. Šis princips paredz uzņēmuma pienākumu ņemt vērā visus Kodeksā ietvertos principus un sniegt informāciju par to ievērošanu vai arī atbilstoši paskaidrot atkāpšanos no kāda principa. Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne norāda: “Labi pārvaldītas kapitālsabiedrības ir vērtīgākas, jo tās spēj veiksmīgāk pārvarēt krīzes situācijas, tām ir labāka reputācija un tās ir iekārojamāki darba devēji.”

Jaunajā kodeksā īpaša uzmanība ir pievērsta padomes lomai uzņēmumu stratēģijas izstrādē un ieviešanā, neatkarīgo padomes locekļu lomai, padomes sastāva dažādības aspektiem, iekšējai kontrolei un risku pārvaldībai, uzņēmuma iekšējās uzvedības kultūras un ētiskas uzvedības standartam, kā arī interešu konflikta vadībai.

Kodekss ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai.

Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss ir pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome apvieno privātā un publiskā sektora ekspertus, tajā darbojas – Daiga Auziņa-Melalksne, Jūlija Bistrova, Liene Dubava, Gatis Flinters, Zane Eglīte-Fogele, Andris Grafs, Baiba Lielkalne, Maija Orbidāne, Baiba Strupiša, Ilze Tīmane un Māris Vainovskis.

Konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt diskusiju un izpratni par labas korporatīvās pārvaldības nozīmi Latvijas uzņēmējdarbības vidē. Labas korporatīvās pārvaldības jautājumi iegūst īpašu aktualitāti uzņēmumos, kuros notiek paaudžu nomaiņa, akcionāru strīdu gadījumā, straujas izaugsmes finansēšanā, darbinieku ilgtermiņa motivācijā, krīzēs un brīžos, kad uzņēmumiem nepieciešams valsts finansiāls atbalsts, kā arī uzņēmumiem sniedzot nozīmīgus sabiedriskus pakalpojumus, kuri skar daudzus iedzīvotājus.

Informāciju sagatavoja Lana Mauliņa, Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste.

Mediju kontakti:

Lana Mauliņa,
Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
+ 371 6703 6738
Lana.Maulina@tm.gov.lv

Dace Bulte,
Nasdaq Riga
Korporatīvās komunikācijas vadītāja
+371 6721 2431
dace.bulte@nasdaq.com

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji