Prekybos dienos struktūra

Priešprekybinė sesija (nuo 9:00 to ~10:00) – tai laikas, kuomet pavedimai pirkti ir parduoti yra įvedami, keičiami ir anuliuojami prieš pradedant prekybą. Per šį prekybos etapą taip pat gali būti pranešama apie sudarytus tiesioginius sandorius. Šiame etape nerodomi klientų įvesti pavedimai. Nuo 09:45 iki 10:00 atskleidžiami pavedimo knygų aukciono vykdymo duomenys, įskaitant aukciono vykdymo kainą. Jei informacija keičiasi, ji atnaujinama realiu laiku.

Atidarymo aukcionas vyksta tarp 10:00:00 ir 10:00:05. Pavedimų knygoms taikoma atsitiktinė aukciono tvarka. Tikslus laikas, kai vyksta aukcionas, pasirenkamas atsitiktine tvarka per penkių sekundžių laikotarpį.

Per atidarymo aukcioną pavedimų knygos perkeliamos į nepertraukiamą prekybą. Pavedimai įvykdomi pagal aukciono vykdymo kainą. Aukciono vykdymo kaina nustatoma, kai pavedimų knygoje iš dalies sutampa pavedimų pirkti ir parduoti kainos, t.y. kai pirkimo kaina yra didesnė arba lygi pardavimo kainai.

Tai yra laikotarpis, per kurį pavedimai įvedami į prekybos sistemą ir sandoriai įvykdomi vienu iš šių dviejų būdų:

Automatinio įvykdymo sandoriai: pavedimai pirkti ir parduoti įvykdomi automatiškai prekybos sistemoje, laikantis kainos, rodomo kiekio ir laiko prioriteto. 

Tiesioginiai sandoriai –  tai sandoriai, kuriuos vertybinių popierių biržos nariai sudaro už prekybos sistemos ribų. Prekybos valandomis makleriai per tris minutes privalo pranešti apie (įvesti į sistemą) sudarytus tiesioginius sandorius. Detalesnė informacija apie tiesioginių sandorių raportavimą  pateikiama INET Market modelio Z priede.

Laikas iki uždarymo aukciono (nuo 15:55 iki ~16:00) yra laikas, per kurį pavedimai įvedami, keičiami ir anuliuojami. Per šį laiką automatinio įvykdymo sandoriai nevyksta, nerodomi klientų įvesti pavedimai (Market by Order). Nuo 15:55 atskleidžiami pavedimų knygų aukciono vykdymo duomenys (equilibrium data), įskaitant aukciono vykdymo kainą (equilibrium price), jeigu ji nustatoma. Jei informacija keičiasi, ji atnaujinama realiu laiku.

Per uždarymo aukcioną pavedimai įvykdomi pavedimų knygoje aukciono vykdymo kaina, kuri apskaičiuojama tokia pačia tvarka kaip ir atidarymo aukciono metu.

Uždarymo aukcionas vyksta nuo 15:59:30 iki 16:00:00. Aukcionas prasideda pavedimų knygose atsitiktiniu eiliškumu. Tikslus aukciono įvykdymo laikas pasirenkamas atsitiktine tvarka per 30 sekundžių laikotarpį.

Tai yra poprekybinė sesija, per kurią galima pranešti apie tiesioginius sandorius, arba pateikti pavedimai gali būti anuliuojami.

Rinka užsidariusi. Prekyba nevyksta.Skolos vertybinių popierių subrinkos prekybos etapai

Per prekybos sesiją (09:59- 16:00) biržos nariai (makleriai) gali įvesti, keisti, anuliuoti pavedimus arba sustabdyti bei atnaujinti jų vykdymą. Pavedimai pirkti ir parduoti (nurodant pavedimo rūšį, vertybinių popierių skaičių ir kitas sąlygas) įvykdomi automatiškai. Prekybos sesijos metu gali būti pranešama apie sudarytus tiesioginius sandorius.

Makleriai negali įvesti ar keisti pavedimų bei pranešti apie sudarytus tiesioginius sandorius priešprekybinės ar poprekybinės sesijos metu.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai