Apie rinkas

Baltijos šalių reguliuojama rinka

Nasdaq Baltijos šalių vertybinių popierių biržų reguliuojama rinka veikia pagal Europos Sąjungos direktyvas, ir kiekvienoje šalyje ją prižiūri nacionalinė finansų priežiūros institucija. Įtraukimo į prekybos sąrašus reikalavimai atitinka ES standartus ir yra skirti plėtros stadiją pasiekusioms bendrovėms. Taigi, reguliavimo reikalavimai yra griežtesni nei tie, kurie taikomi alternatyvioje rinkoje „First North“.

Baltijos šalių Oficialusis prekybos sąrašas

Į Baltijos šalių Oficialųjį prekybos sąrašą įtrauktos geriausią reputaciją turinčios bendrovės, kurių akcijomis prekiaujama „Nasdaq Tallinn“, „Nasdaq Riga“ ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose. Bendrovė privalo atitikti šiuos įtraukimo reikalavimus:

  • Ne mažiau kaip treji veiklos metai
  • Patikima finansinė padėtis
  • Ne mažiau kaip 4 mln. eurų rinkos kapitalizacija
  • Konsoliduotos ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus
  • Pakankamas akcijų kiekis, laisvai cirkuliuojantis rinkoje

Baltijos šalių Papildomasis prekybos sąrašas

Specialūs reikalavimai (kaip pakankamas laisvų akcijų kiekis), taikomi vertybinių popierių įtraukimui į Oficialųjį sąrašą, netaikomi Papildomajam sąrašui.

Baltijos šalių skolos VP sąrašas

Baltijos fiksuoto pajamingumo vertybiniai popieriai yra įtraukti į bendrą Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą. Į jį įtraukti Latvijos ir Lietuvos vyriausybių skolos vertybiniai popieriai ir bendrovių vertybiniai popieriai su įvairiais išpirkimo terminais.

Baltijos fondų sąrašas

Į Baltijos fondų sąrašą įtraukti investicinių fondų vienetai, kuriais galima prekiauti Baltijos šalių vertybinių popierių rinkose.

First North (Baltijos šalių daugiašalė prekybos sistema)

Nasdaq „First North“ yra daugiašalė prekybos sistema arba alternatyvioji rinka, kurios operatorės yra Nasdaq priklausančios vertybinių popierių biržos. Ji neturi ES reguliuojamos rinkos statuso. Bendrovėms „First North“ rinkoje taikomos „First North“ taisyklės ir mažiau teisinių reikalavimų, taikomų priėmimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai