Lahtiütlus

First North välisaktsiate nimekiri

First North välismaiste aktsiate kauplemisnimekirja haldab reguleeritud turu korraldaja Nasdaq Vilniuse  börs. First North välisaktsiate nimekiri on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF ehk multilateral trading facility), millel ei ole reguleeritud turu staatust vastavalt Leedu Vabariigi finantsinstrumentide turgude seadusele ja muudele õigusaktidele.

First North välisaktsiad

First North välisaktsiad on aktsiad, mis on juba noteeritud mõnel teisel Euroopa Majanduspiirkonna reguleeritud turul või võetud kauplemisele mitmepoolses kauplemissüsteemis.

Kauplemisele võtmine

Välismaised aktsiad võidakse võtta kauplemisele First Northi välisaktsiate kauplemisnimekirja juhul, kui on täidetud eeldused aktsia hinna usaldusväärseks kujunemiseks turul. Välismaiste aktsiate kauplemisele võtmine First North välisaktsiate kauplemisnimekirjas ja välisaktsiate sealt kõrvaldamine toimub börsi ainuisikulise äranägemise alusel. On oluline silmas pidada, et First North välisaktsiate kauplemisnimekirjas ei toimu aktsiate noteerimist.

Info avalikustamine

First North välisaktsiate nimekirjas kauplemisele võetud aktsiate emitendile ei kehti Nasdaq Balti börside info avalikustamise nõuded. Emitendile kehtivad avalikustamisnõuded, mis põhinevad emitendi päritoluliikmesriigi õigusaktidel ja reguleeritud turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi reeglitel, kus emitent on esitanud taotluse aktsiate noteerimiseks ja/või kauplemisele võtmiseks. Nasdaq Balti börsid annavad investoritele teavet (nt viidates) emitendi ja reguleeritud turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi kohta, kus emitent on esitanud taotluse aktsiate noteerimiseks ja/või kauplemisele võtmiseks.

Kauplemine

First North välisaktsiate nimekirja liikmelisusele, tehingute vahendamisele ja arveldamisele kohaldatakse Nasdaq Balti börside liikmetele kehtivaid reegleid.

Järelevalve

First North välisaktsiate nimekirja puhul jälgib börs, et kauplemine vastaks Nasdaq Balti börside liikmereeglitele ja kauplemiseeskirjadele. Nasdaq Balti börsid ei teosta järelevalvet sel reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, kus emitent on taotlenud noteerimist ja/või kauplemisele võtmist.

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid