Atruna

First North Ārvalstu akciju tirdzniecības saraksts

First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstu pārvalda regulētā tirgus operators AB Nasdaq Vilnius (“Birža”), un tas darbojas kā daudzpusējā tirdzniecības sistēma, kurai nav  Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa, kā noteikts Lietuvas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā un citos tiesību aktos.

First North ārvalstu akcijas

First North ārvalstu akcijas ir akcijas, kuras pirms to iekļaušanas First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā jau ir iekļautas tirdzniecībai regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Iekļaušana First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā  

Ārvalstu akcijas var tikt iekļautas First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā, ja pastāv droši un uzticami cenu veidošanas nosacījumi. Ārvalstu akciju iekļaušana First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā vai izslēgšana no tā ir Biržas vienpusējs lēmums. Jāatzīmē, ka tirdzniecības uzsākšana First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā nav uzskatāma par akciju kotāciju.

Informācijas atklāšana

Uz ārvalstu akciju emitentu neattiecas Biržas noteiktās informācijas atklāšanas prasības. Taču ārvalstu akciju emitentam ir piemērojamas tā izcelsmes dalībvalsts tiesību aktos noteiktās informācijas atklāšanas prasības un tā regulētā tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas noteikumi, kurā emitenta akcija ir iekļautas un tirgotas. Birža sniegs ieguldītājiem informāciju (piemēram, tīmekļa saites) par emitentu un regulēto tirgu vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmu, kurā emitenta akcijas ir iekļautas un tirgotas.

Tirdzniecība

Nasdaq Baltijas Biedru piekļuve, tirdzniecība ar First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā iekļautajām ārvalstu akcijām un norēķini par veiktajiem darījumiem notiek atbilstoši Nasdaq Baltic Biedru noteikumiem.

Uzraudzība

Birža uzrauga tirdzniecības atbilstību Nasdaq Baltic Biedru noteikumiem un tirdzniecībai piemērojamajam regulējumam/normatīvajiem aktiem. Birža neīsteno uzraudzību attiecībā uz informācijas atklāšanas prasību, kas First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā iekļauto akciju emitentam ir jāievēro atbilstoši emitenta izcelsmes dalībvalsts tiesību aktu, attiecīgā regulētā tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas operatora noteikumiem, izpildi.

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji