Atsakomybės ribojimo pareiškimas

„First North“ užsienio akcijų prekybos sąrašas

„First North“ užsienio akcijų prekybos sąrašą administruoja reguliuojamos rinkos operatorius AB „Nasdaq Vilnius“ (Birža). Tai yra daugiašalės prekybos sistema, neturinti reguliuojamos rinkos statuso, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

„First North“ užsienio akcijos

„First North“ užsienio akcijos – tai akcijos, kurios jau įtrauktos į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje Europos ekonominėje erdvėje (EEA), kur emitentai kreipėsi dėl listingavimo ir (arba) dėl įtraukimo į prekybą.

Įtraukimas į prekybos sąrašą

Užsienio akcijomis leidžiama prekiauti First North užsienio akcijų prekybos sąraše, kai yra sąlygos patikimam kainos formavimui. Užsienio akcijų įtraukimas į prekybą bei pašalinimas iš užsienio akcijų prekybos sąrašo vykdomas Biržos sprendimu. Reikia pažymėti, kad akcijos First North užsienio akcijų prekybos sąraše nėra listinguojamos, o įtraukiamos į prekybą.

Informacijos atskleidimas

Emitentui nėra taikomi Biržos nustatyti informacijos atskleidimo reikalavimai. Emitentui taikomi informacijos atskleidimo reikalavimai, pagrįsti emitento buveinės valstybės narės teisės aktais ir reguliuojamos rinkos arba daugiašalės prekybos sistemos, kurioje emitentas pateikė paraišką dėl įtraukimo į prekybos sąrašą ir (ar) prekybos, taisyklėmis. Birža pateikia investuotojams informaciją (nuorodas) apie emitentą ir reguliuojamą rinką arba daugiašalę prekybos sistemą, kurioje emitentas pateikė prašymą dėl listingavimo ir (arba) dėl įtraukimo į prekybą.

Prekyba

Narystei, prekybai finansinėmis priemonėmis ir atsiskaitymui First North užsienio akcijų prekybos sąraše taikomos Nasdaq Baltijos šalių narių taisyklių nuostatos.

Priežiūra

Birža prižiūri, kad prekyba atitiktų Nasdaq Baltijos šalių narių taisyklių ir prekybai taikomus reikalavimus. Birža neprižiūri jokių informacijos atskleidimo reikalavimų, taikomų emitentams reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje, kurioje emitentai pateikė prašymą dėl listingavimo ir (arba) dėl įtraukimo į prekybą.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai