Värske visioon ühtsema Euroopa kapitalituru loomiseks

12.06.2020

Thomas Wieser, Euroopa Liidu organisatsioonides töötav USA-Austria majandusteadlane, alustas oma äsja Financial Times’is avaldatud artiklit nii: „Kui ma kolisin kahe aasta eest Brüsselist Viini, tahtsin ma investeerida oma pensioniraha erinevate riikide võlakirjadesse ja investeerimisfondidesse. Kuid minu Austria kodupank ei olnud võimeline neid investeeringuid vahendama. Lõpuks hoidsin oma pensioniraha pikka aega lihtsalt panga arvelduskontol ja vaatasin pealt, kuidas raha väärtust kaotab.“

Wieseri Financial Times’is ilmunud artikli pealkiri on „Me peame taaselustama plaani EL-i kapitaliturgude liidu loomiseks“ (We must resurrect EU Capital Markets Union“, 10. juuni 2020). Kapitaliturgude liit viitab ideele muuta ELi liikmesriikide kapitaliturud ühtsemaks, mis võimaldaks kapitalil ELis efektiivsemalt liikuda. Kõige lihtsamalt öeldes on eesmärgiks, et Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) saaksid lihtsamini ja efektiivsemalt raha kaasata üle kogu ELi ning samal ajal saaksid ELi jaeinvestorid samavõrra probleemivabalt investeerida VKE-desse üle kogu Euroopa.

Viidatud Wieseri artikkel ei ilmunud juhuslikult. Tema juhtimisel koostas 28-liikmeline finantsturgude professionaalidest koosnev tiim raporti, kus esitatakse hulk ettepanekuid ühtsema Euroopa kapitalituru poole liikumiseks ning VKE-dele raha kaasamise hõlbustamiseks. Töögrupis osalesid ka Nasdaq Balti börsid.

Raport kannab pealkirja „Uus visioon Euroopa kapitaliturgudele“ ning koosneb neljast ettepanekute kogumist:
a) ettevõtete rahastamine
b) turutaristu arendamine
c) jaeinvestorite kaasamine
d) piiriüleste investeeringute lihtsustamine


Kõigi nelja põhiteema kohta on raportisse kirja pandud hulk konkreetseid soovitusi koos täpse ajakavaga nende elluviimiseks. Ettepanekud on suunatud eeskätt Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Nõukogule.

Pole saladus, et Euroopa finantsüssteem on olnud ja on praegugi väga pangalaenukeskne. Madal omakapitaliinvesteeringute maht (võrreldes USA ja UK näitajatega) tähendab seda, et riskantsemad ja ambitsioonikamad, kuid samas ka suuremat lisaväärtust loovad ettevõtted ei saa oma tegevuseks kapitali.

Olulisemad raportis esitatud ettepanekud:

 • Suurendada börsiettevõtete nähtavust investorite jaoks Euroopas:
  – Luua ühtne ligipääsupunkt Euroopa väärtpaberitele, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele võimalust kaasata senisest lihtsamalt raha väljaspool oma koduriiki ning teisalt võimaldada investoril lihtsasti investeerida teistesse ELi riikide ettevõtetesse.
  – Pakkuda investoritele senisest ulatuslikumat analüüsi VKE-de väärtpaberite kohta.
  – Toetada VKE-de indeksite loomist
 • Muuta seadusandlust nii, et see toetaks senisest enam ettevõtete püüdlusi avalikult turult raha kaasamisel, et võimaldada ettevõtetel kiiremini kasvada:
  – Vaadata üle prospektimäärus, eeskätt selle dokumendi pikkus, keerukus ja seal sätestatud lävendid.
  – Vaadata üle turukuritarvituse määrus, eeskätt dokumendis sätestatud raporteerimisnõuded ja siseteabe valdajate nimekirjadega seonduv. Lisaks tuleb määruses täpsemalt kirjeldada sündmusi, mille puhul on vajalik info avaldamine.
  – Kehtestada uutele börsiettevõtetele 2-aastane vabatahtlik üleminekuperiood, mil ettevõte viib oma raporteerimise vastavusse reglemendiga.
  – Vaadata üle, kuidas muuta uue raporteerimisstandardi XBLR kohustuslik kasutuselevõtt ettevõtete jaoks soodsamaks.
  – Ühtlustada rahvusvaheline raamatupidamisstandard (IFRS) Euroopa VKE-de jaoks.
 • Euroopa Liidu IPO-fondi loomine – on juba Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud. Fond peaks hakkama investeerima ka teisestesse (st IPO-järgsetesse) pakkumistesse.
 • Ühtlustada ja ühendada Euroopa Liidu liikmesriikide finantstaristut, et piiriüleseid tehinguid oleks lihtsam teha.
 • Julgustada jaeinvestoreid ettevõtete väärtpaberitesse investeerima. Ülepiiriliste investeerimise lihtsustamine aitab investoritel oma raha paigutada suuremasse hulka ettevõtetesse ning samal ajal võimaldab ettevõtetel kaasata kasvuraha. Lisaks tuleb toetada ettevõtetes töötajate optsiooniprogrammide loomist.


Ettepanekute rakendamise oodatav mõju

Raportis välja toodud ettepanekute paketi tervikuna ellu viimine toetaks oluliselt Euroopa majandusarengut ja -kasvu. Tegutsemine ühtsema turu suunas on pärast COVID-19 pandeemiast tulenevaid majanduslikke mõjusid arvesse võttes veelgi olulisem kui varem.

Muutes raha kaasamise ambitsioonikate VKE-de jaoks lihtsamaks, tähendab see uute investeerimisvõimaluste loomist ELi jainvestoritele. Jaeinvestorite suurem huvi oma raha ettevõtete väärtpaberitesse paigutada suurendab jällegi kapitali pakkumist ja võimaldab rohkematel ettevõtetel oma tegevuse kasvatamiseks raha saada. Tegemist on n-ö lumepalliefektiga. Lisaks aitab investorite kaasamine muuta ettevõtteid vähem laenust sõltuvaks ja parandab ettevõtete juhtimiskultuuri.

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid