Naujoji Europos kapitalo rinkų vizija

15.06.2020

2020 m. birželio 10 d. Europos Komisijos aukšto lygio Kapitalo rinkų sąjungos darbo grupė paskelbė galutinę ataskaitą „Nauja Europos kapitalo rinkų vizija“.

Darbo grupė, kurią sudarė 28 ekspertai iš įvairių profesinių sričių bei valstybių, pateikė rekomendacijas, kaip sukurti vieningą Europos kapitalo rinką – taupymui, investavimui ir kapitalo pritraukimui, siekiant sėkmingo ir efektyvaus dinamiškų įmonių augimo Baltijos šalyse ir Europoje.

Daiga Auziņa-Melalksne, Nasdaq Baltijos rinkos ir „Nasdaq Riga” vertybinių popierių biržos vadovė, buvo išrinkta kaip viena iš  Europos Komisijos aukšto lygio darbo grupės narių ir buvo vienintelė atstovė iš Baltijos ir Šiaurės Europos šalių, atstovavusi šio regiono interesus.

Ataskaitoje ypač raginama kurti gyvybingesnę ir ilgalaikę akcijų rinką ir pažymima, kad tai itin aktualu, siekiant kuo greičiau atsigauti po COVID-19 krizės. Kapitalo rinkų sąjunga būtina, jei norime atsitiesti po sunkmečio.

Siekis yra ambicingas ir pažanga gali būti pasiekta tik tuo atveju, jei Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Europos Taryba kartu įsipareigos pateikti drąsių ir tikslių reformų paketą. Dar svarbiau, kad valstybės narės įsipareigotų greitai įgyvendinti sutartas priemones bei papildomas priemones – nacionaliniu lygiu.

Savo pasisakymuose Europos Komisijos aukšto lygio darbo grupės metu, p. Auziņa-Melalksne pasidalino įžvalgomis apie kylančias kliūtis, su kuriomis susiduria mažesnės įmonės, pritraukdamos kapitalo bei siekiančios augti rinkose, kuriose kapitalo ekosistema vis dar tebevystoma. Viso proceso metu ji palaikė ryšius su Europos Komisijos aukšto lygio darbo grupės nariais, ypač su emitentų interesus  atstovaujančiais dalyviais. Tokiu būdu buvo siekiama užtikrinti, kad ataskaitoje pagrindinis dėmesys būtų skiriamas įvertinti realias priemones ir galimybes įmonių plėtros tikslams įgyvendinti.

Svarbiausios ataskaitos „Nauja Europos kapitalo rinkų vizija“ rekomendacijos:

  • Didinti emitentų matomumą investuotojų atžvilgiu: sukurti „Europos EDGAR“, išplėsti tyrimus investuotojams mažų ir vidutinių įmonių atžvilgiu, mažinant tyrimų mokesčius, kurti mažų ir vidutinių įmonių indeksus;
  • Tobulinti emitentų reguliavimo sistemą: trumpinti ir supaprastinti prospektus, peržiūrėti piktnaudžiavimo rinkoje priežiūrą, suteikti pereinamąjį laikotarpį po pirminio akcijų išplatinimo (IPO), pradėti teikti ataskaitas XBRL formatu, supaprastinti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), taikomus mažoms ir vidutinėms įmonėms;
  • Jau siūlomas Europos Sąjungos pirminio viešojo akcijų platinimo (angl. IPO) fondas taip pat turėtų būti naudojamas ir antriniam kapitalo pritraukimui;
  • Palengvinti tarpvalstybinius vertybinių popierių sandorius palaikančią infrastruktūrą: peržiūrėti CVPD reglamentą dėl tarpvalstybinių atsiskaitymų, taip pat vertybinių popierių biržų struktūrą;
  • Skatinti mažmeninių investuotojų įsitraukimą: paprastesnis investuotojų apsaugos administravimas patyrusiems mažmeniniams investuotojams, platesnis darbuotojams suteikiamų akcijų opcionų programų naudojimas.

Tikime, kad darbo grupės pranešime apie Kapitalo rinkų sąjungą išdėstyti siekiai yra puikus būdas toliau plėsti Europos ir Baltijos šalių ekonominę gerovę.

Visą Europos Komisijos aukšto lygio Kapitalo rinkų sąjungos darbo grupės galutinę ataskaitą rasite ČIA.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai