Jauns redzējums par Eiropas kapitāla tirgiem, kas strādās visu labā

11.06.2020

  1. 2020. gada 10. jūnijā tika publiskots Eiropas Komisijas Kapitāla tirgu savienības augstākā līmeņa foruma gala ziņojums “A New Vision for Europe’s Capital Markets”, kas ietver konkrētus priekšlikumus, lai stiprinātu vienotu ES kapitāla tirgu uzkrājumiem un ieguldījumiem, kā arī nodrošinātu plašāku finansējuma izvēli perspektīviem uzņēmumiem to izaugsmei Baltijā un Eiropā.


Foruma ziņojumā īpaši uzsvērta nepieciešamība veicināt ilgtspējīgu vērtspapīru tirgu attīstību, kas šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīgs Eiropas ekonomikas atveseļošanai pēc COVID-19 krīzes. Ziņojumā iekļauti 17 priekšlikumi, kas sagrupēti četrās pamat kopās: uzņēmumu finansēšana; tirgus infrastruktūra; privāto investoru iesaistīšana; un šķēršļi, kas kavē pārrobežu ieguldījumus.

Kapitāla tirgu savienības augstākā līmeņa forumā kopā ar 28 plaša spektra ekspertiem pie priekšlikumu izstrādes vairāku mēnešu garumā strādāja arī Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne, pārstāvot Nasdaq Baltijas un Ziemeļvalstu biržas. “Šajā ziņojumā izvirzītās ambīcijas, kas sekmē patiesi vienotas Eiropas Kapitāla tirgu savienības izveidi vai “uzkrājumu un ieguldījumu savienību, kas strādā gan uzņēmumu, gan investoru labā”, ir lielisks veids, kā veicināt ekonomisko labklājību Eiropā un Baltijā,” pauda Auziņa-Melalksne.

Daloties ar savu redzējumu, D. Auziņa-Melalksne uzsvēra, ka tas patiesi ir ambiciozs uzdevums un progresu var panākt tikai tad, ja Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padome kopīgi apņemas veikt drosmīgu reformu paketi. “Šajā ziņā vēl svarīgāk ir, lai dalībvalstis apņemtos ātri īstenot pasākumus un veiktu nepieciešamās darbības katras valsts līmenī. Savukārt, Baltijas valstu valdībām ir jāturpina attīstīt kapitāla tirgus, kotējot valsts kapitālsabiedrības biržā, kas radītu nepieciešamo reģionālo ekosistēmu kapitāla piesaistei perspektīviem uzņēmumiem, tostarp MVU, izmantojot akciju un obligāciju emisijas, tādējādi radot Baltijas pensiju fondiem iespējas ieguldīt, kā arī veicinātu privātos ieguldījumus kapitāla tirgū, un līdz ar to iedzīvotāju ilgtermiņa labklājību,” norādīja Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja.

Ziņojumā ietvertie galvenie priekšlikumi:

  • Sekmēt biržas MVU atpazīstamību investoru lokā: izveidot vienotu Eiropas informācijas punktu (ESAP) par uzņēmumiem; veicināt MVU tirgus pētījumu ( research coverage) jomu, atceļot aizliegumu apvienot brokeru un pētniecības maksas ( fee unbundling ) par MVU izpēti; atbalstīt MVU indeksu izveidi.
  • Nodrošināt efektīvāku normatīvo regulējumu emitentiem, jo īpaši MVU: īsāki un vienkāršāki prospekti; tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulējuma (MAR) pārskatīšana; izvēles pārejas periods pēc IPO; izvērtēt, kā padarīt prasību izmantot paplašināmo komerciālo pārskatu valodu (XBRL) pieejamu MVU visā Eiropā; vienkāršot IFRS prasības MVU finanšu pārskatiem.
  • Jau ierosinātajam ES IPO fondam vajadzētu darboties arī otrreizējā kapitāla piesaistīšanā, tādējādi palielinot tā lietderību.
  • Veicināt pārrobežu darījumus: pārskatīt CSD regulu par pārrobežu norēķiniem; analizēt vai biržas varētu darboties kā filiāles.
  • Veicināt privāto investoru iesaisti: vienkāršot ieguldītāju aizsardzības mehānismus pieredzējušiem privātiem ieguldītājiem; atbalstīt darbinieku akciju opciju programmas.

Kopējie ieguvumi

Ziņojumā ietvertie priekšlikumi, tos īstenojot vienkopus, lielā mērā veicinātu ātrāku Eiropas ekonomikas atveseļošanos no COVID-19 krīzes.

Pasākumi, kas atvieglo uzņēmumu piekļuvi finansējumam kapitāla tirgū, sniegtu plašākas ieguldījumu iespējas investoriem. Savukārt, investoru aktivitāti veicinošas iniciatīvas palīdzētu uzņēmumiem investoru piesaistīšanā, tādējādi dažādojot uzņēmuma finansējuma avotus. Tas uzlabotu uzņēmumu noturību un korporatīvo pārvaldību.

Vienlaikus, sekmējot patiesi vienotu kapitāla tirgu, kurā investori var netraucēti ieguldīt savus līdzekļus pāri robežām, tas palīdzētu dažādot investīciju riskus un veicinātu tirgu atvērtību Eiropā.

Kopumā ierosinātie pasākumi palīdzētu padarīt nacionālos kapitāla tirgus labāk integrētus, lielākus, efektīvākus, kā arī labāk piemērotus nākotnes izaicinājumiem.

Foruma gala ziņojums ir publicēts un pieejams: ŠEIT

Mediju kontakti:

Dace Bulte,
+371 6721 2431
dace.bulte@nasdaq.com

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji