Ieguldījumu Fondu ABC

Ieguldījumu fonds savāc naudu no investoriem un investē to vērtspapīros. To pārvalda fonda pārvaldnieks atbilstoši risku sadalīšanas politikai.

Investori ieguldot naudu fondā saņem fondu daļas ( dažreiz tās sauc par akcijām), kas dod tiem īpašumtiesības fondā. Katra fonda daļa atbilst daļai no fonda investīciju portfeļa. Līdz ar to, ja 5% no fonda aktīviem ir investēti uzņēmumā ABC, tad īpašnieks, kuram pieder fonda daļas 100 EUR vērtībā, netieši ir īpašnieks uzņēmuma ABC akcijās 5 EUR vērtībā.

Ieguldījumu fondi piedāvā dažādas investīciju iespējas. Ieguldījumu fondus var iedalīt pēc aktīviem, kuros tiek ieguldīti fonda līdzekļi ( akcijas, obligācijas u.c.), vai pēc fondu investīciju politikas. Ieguldījumu fondu dažādība ļauj investoram izvēlēties atbilstošu risku līmeni un ieguldījumu termiņu.

Ieguldījumu fondu aktīvu vērtība jeb net asset value (NAV) ir to īpašumā esošo aktīvu ( akciju, obligāciju, depozītu u.c. finanšu instrumentu) vērtība . Ieguldījumu fondi regulāri aprēķina to aktīvu vērtību, parasti vienu reizi dienā. Ieguldījumu apliecību tīro aktīvu vērtību parasti aprēķina, fonda kopējos aktīvus izdalot ar apliecību skaitu.

Normatīvie akti paredz ieguldījumu fondu investoru aizsardzību. Investors jebkurā laikā var pārdot savas ieguldījumu apliecības atpakaļ fonda pārvaldniekam. Atvērtajos ieguldījumu fondos darījumi var tikt veikti jebkurā darba dienā, taču pastāv fondi, kuros darījumus iespējams veikt tikai vienu reizi mēnesī vai ceturksnī.

Daži ar ieguldījumu fondiem saistītie riski ir:

Fondu pārvaldnieka izdevumi nav atkarīgi no fonda atdeves.

Investoriem nav ietekmes uz investīciju lēmumiem.

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji