Investicinių Fondų ABC

Investicinis fondas – tai subjektas, pritraukiantis pinigus iš investuotojų ir jų vardu investuojantis juos į vertybinius popierius. Jį valdo fondo valdytojas pagal rizikos diversifikavimo principą.

Investuotojai investuoja pinigus į fondą, įsigydami fondo vienetų (kartais vadinamų akcijomis), kurie suteikia jiems fondo bendrasavininkų nuosavybės teises. Kiekvienas vienetas yra maža fondo investicinio portfelio dalis. Taigi, jeigu 5 % fondo turto investuojama į bendrovės ABC akcijas, tai 100 eurų vertės fondo vienetų savininkui netiesiogiai priklauso 5 eurų vertės bendrovės ABC akcijos.

Įvairūs investiciniai fondai pasaulyje siūlo daugybę skirtingų investavimo galimybių. Fondai gali būti suskirstyti į kategorijas priklausomai nuo turto, į kurį jie investuoja, klasės (akcijos, skolos VP ir t.t.) ir jų investavimo būdo. Tai, kad yra skirtingų fondų tipų, leidžia investuotojams pasirinkti tuos, kurie turi tinkamą rizikos lygį ir investavimo laikotarpį.

Investicinio fondo grynoji aktyvų vertė (GAV) yra jo aktyvų (akcijų, skolos VP, indėlių ir t.t.) vertė, atėmus įsipareigojimus. Fondai reguliariai apskaičiuoja savo grynąją aktyvų vertę, įprastai kartą per kiekvieną darbo dieną. Padaliję fondo grynąją aktyvų vertę iš jo išleistų vienetų (akcijų) skaičiaus, gauname grynąją aktyvų vertę, tenkančią vienam vienetui (arba akcijai), ir tokia tvarka fondai paprastai pateikia savo GAV.

Įstatymai investicinių fondų savininkams suteikia daug apsauginių teisių. Pagrindinė iš jų yra teisė parduoti fondo vienetus (akcijas) atgal fondo valdytojui. Atvirojo tipo fondai leidžia sudaryti tokius sandorius bet kurią darbo dieną, tačiau yra ir tokių fondų, kurių vienetus galima parduoti tik kartą per mėnesį ar ketvirtį.

Atkreipkite dėmesį, kad sandorių sąnaudos patiriamos, kai investicinio fondo vienetai yra perkami arba parduodami net ir tuo atveju, jeigu fondas nėra sėkmingas.

Kai kurios rizikos yra susijusios su investavimu į investicinį fondą:

– išlaidos nepriklauso nuo grąžos normos,

– investuotojai nekontroliuoja fondo atliekamų investicijų,

– investuotojai negali kontroliuoti fondo aktyvų rinkos vertės.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai