Baltijas Fondu centrā reģistrēto ieguldījumu fondu informācija tiek publicēta kopīgajā Baltijas biržu mājas lapā.

  • Apkopotā veidā informācija par fondiem ir savstarpēji viegli salīdzināma un pārskatāma. Tā tiek piedāvāta tālākai publicēšanai plašsaziņas līdzekļiem tajās valstīs, kurās fonds ir reģistrēts.
  • Baltijas Fondu centram var pievienoties jebkurš ieguldījumu fonds, kurš ir reģistrējies publiskai izplatīšanai kādā no Baltijas valstīm.
  • Fondam ir iespēja pievienoties Baltijas Fondu centram divos veidos: noslēdzot līgumu par informācijas izplatīšanu vai iekļaujot fondu biržas ieguldījumu fondu sarakstā. Abos gadījumos ir jāiesniedz informācija gan par fondu, gan tā vēsturisko ienesīgumu.
  • Pievienošanās Baltijas Fondu centram ir ērta un izdevīga gan fondam, gan fondu ieguldītājiem. Ieguldītāji ar Baltijas Fondu centra starpniecību iegūst savstarpēji salīdzināmu informāciju par ieguldījumu iespējām Baltijā reģistrētajos ieguldījumu fondos, kas veicina pamatotu investīciju lēmumu pieņemšanu. Savukārt fondiem šī ir iespēja paplašināt savu ieguldītāju loku.

Maksas

Iestāšanās maksa – netiek piemērota
Maksa fonda pārvaldniekam – netiek piemērota

Maksa par fonda nosaukuma vai fonda ieguldījumu apliecību valūtas maiņu – 100 EUR

Gada maksa par katru fondu

Fondu skaits

EUR 600

1. fonds

EUR 500

2.–10. fonds

EUR 400

11.-20. fonds

EUR 300

21. un katrs nākamais fonds