Kapitalo pritraukimas

Bendrovės sprendimas pritraukti kapitalo viešoje vertybinių popierių rinkoje ne tik diversifikuoja įmonės finansavimo šaltinius, bet ir sukuria papildomą pridėtinę vertę ilguoju laikotarpiu. Įmonė tampa skaidri, didėja jos patikimumas finansų rinkose. Tokiu būdu listinguojama bendrovė  ne tik pritraukia kapitalo, bet ir pereina į naują kokybinį bendrovės vystymo ir raidos etapą.

Bendrovės akcininkai gali nuspręsti išleisti viešą arbą neviešą akcijų emisiją, parduoti dalį akcijų arba išleisti viešą arba neviešą skolos VP emisiją ir įtraukti šiuos vertybinius popierius į reguliuojamos rinkos arba alternatyvios rinkos „First North“ prekybos sąrašus. Daugiau informacijos apie šias rinkas pateikiama toliau tekste.

Kapitalo pritraukimas

Bendrovės sprendimas pritraukti kapitalo viešoje vertybinių popierių rinkoje ne tik diversifikuoja įmonės finansavimo šaltinius, bet ir sukuria papildomą pridėtinę vertę ilguoju laikotarpiu. Įmonė tampa skaidri, didėja jos patikimumas finansų rinkose. Tokiu būdu listinguojama bendrovė  ne tik pritraukia kapitalo, bet ir pereina į naują kokybinį bendrovės vystymo ir raidos etapą.

Bendrovės akcininkai gali nuspręsti išleisti viešą arbą neviešą akcijų emisiją, parduoti dalį akcijų arba išleisti viešą arba neviešą skolos VP emisiją ir įtraukti šiuos vertybinius popierius į reguliuojamos rinkos arba alternatyvios rinkos „First North“ prekybos sąrašus. Daugiau informacijos apie šias rinkas pateikiama toliau tekste.

Pagrindiniai kapitalo pritraukimo šaltiniai

Akcijos

Akcijos – tai nuosavybės vertybiniai popieriai, tad bendrovės išleistų akcijų pirkėjai tampa bendrasavininkais ir suteikia jai ilgalaikį finansavimą. Už tai investuotojai pageidauja matyti akcijų kainos kilimą ir (arba), bendrovei augant ir plečiantis, gauti dividendus.

Obligacijos

Skolos vertybiniai popieriai leidžia pritraukti lėšų bendrovei, nekeičiant jos akcininkų struktūros, tačiau įpareigoja grąžinti investuotojams jų investuotas lėšas. Siūlydama skolos vertybinius popierius, bendrovė nustato sąlygas, įskaitant kiekį, grąžinimo datą, palūkanų mokėjimus ir t.t.

Rinkos

First North

First North rinka skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, siekiančioms pasinaudoti viešos vertybinių popierių rinkos teikiamais privalumais.

Reguliuojama rinka

Reguliuojama rinka – platforma, suteikianti galimybę bendrovėms pasiekti aukšiausių rezultatų skaidrumo, gerosios bendrovių valdysenos bei ryšių su investuotojais srityse.

Pagrindiniai žingsniai

0
metų
Nėra minimalaus bendrovės veiklos istorijos reikalavimo
0 EUR
Nėra minimalaus bendrovės rinkos vertės reikalavimo
0%
Nėra nustatytas laisvai cirkujiuojančių akcijų skaičiaus kriterijus
Be
prospekto
Ruošiamas paprastesnis bendrovės aprašymas vietoj prospekto, jei viešas siūlymas neviršija nustatytos ribos
Ataskaitos
Metų ir pusmečio finansinės ataskaitos
Apskaita
Finansinė apskaita rengiama pagal Lietuvos verslo apskaitos arba Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus
1
kalba
Informacijos atskleidimas lietuvių arba anglų kalba
Sertifikuoti
patarėjai
Sutartis su sertifikuotu patarėju
2 arba
3 metai
Ne mažiau kaip 2-3 bendrovės veiklos metai
4 M
EUR
Minimali bendrovės rinkos vertė – mažiausiai 4 mln. Eurų (akcijų emisijos atveju); minimali bendra nominali emisijos vertė 200 tūkst. eurų
25%
Ne mažiau kaip 25% arba 10 mln. eurų vertės akcijų laisvai cirkuliuoja rinkoje
Prospektas
Priežiūros institucijos patvirtintas prospektas
Ataskaitos
Metų, pusmečio finansinės ataskaitos (ketvirčio – įmonės pasirinkimu)
Apskaita
Finansinė apskaita rengiama pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus
2
kalbos
Informacijos atskleidimas lietuvių ir anglų kalbomis
ESG
Socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos praktika (angl. ESG – environmental, social and governance responsibility)

Bendrovių, listiguojamų First North pavyzdžiai

MADARA Cosmetics

 
Įsteigta 2006
Pritrauktas kapitalas 3.3 MEUR
Įtraukta į First North 2017 m. lapkritis
Instrumentas Akcijos
Kapitalizacija 95 MEUR (Nuo 2022 m. vasario mėnesio)

Saunum Group

 
Įsteigta 2014
Pritrauktas kapitalas 0.5 MEUR
Įtraukta į First North 2020 m. gruodis
Instrumentas Akcijos
Kapitalizacija 22 MEUR (Nuo 2022 m. vasario mėnesio)

1 žingsnis

Bendrovės savininkai priima oficialų sprendimą įtraukti bendrovės akcijas arba skolos VP į biržos prekybos sąrašą.

2 žingsnis

Parengiamas akcijų arba skolos VP prospektas – dokumentas, aprašantis investuotojams siūlomus vertybinius popierius. Šis dokumentas tvirtinamas vietinės finansų priežiūros institucijos.

3 žingsnis

Vykdomas vertybinių popierių pirminis viešasis siūlymas.

4 žingsnis

Vertybinių popierių biržai teikiama paraiška įtraukti vertybinius popierius į prekybos sąrašą.

First North įmokos

Akcijos

Paraiškos pateikimo įmoka

7000 €

Vienkartinė įtraukimo į  First North prekybą įmoka

Akcijos

Metinė kotiravimo įmoka

nuo 4000 €*

* Priklausomai nuo bendrovės kapitalizacijos

Obligacijos

Paraiškos pateikimo įmoka

3000 €

Vienkartinė įtraukimo į First North prekybą įmoka

Obligacijos

Metinė kotiravimo įmoka

nuo 2000 €*

* Metinė įmoka priklauso nuo bendrovės nominalios emisijos vertės

Dokumentai, kurių jums reikės norint patekti į First North

Bendrovių, listinguojamų reguliuojamų rinkoje, pavyzdžiai

Šiaulių Bankas

 
Įsteigta 1992
Įtraukta į reguliuojamą rinką 1994
Instrumentas Akcijos, obligacijos
Kapitalizacija 421 MEUR (Nuo 2022 m. vasario mėnesio)

Ignitis grupė

 
Įsteigta 1991
Pritrauktas kapitalas 600 MEUR
Įtraukta į reguliuojamą rinką 2017 m. liepos mėn.
Instrumentas Obligacijos

1 žingsnis

Bendrovės savininkai priima oficialų sprendimą įtraukti bendrovės akcijas arba skolos VP į biržos prekybos sąrašą.

2 žingsnis

Parengiamas akcijų arba skolos VP prospektas – dokumentas, aprašantis investuotojams siūlomus vertybinius popierius. Šis dokumentas tvirtinamas vietinės finansų priežiūros institucijos.

3 žingsnis

Vykdomas vertybinių popierių pirminis viešasis siūlymas.

4 žingsnis

Vertybinių popierių biržai teikiama paraiška įtraukti vertybinius popierius į prekybos sąrašą.

Reguliuojamos rinkos listingo įmokos

Akcijos

Įtraukimo įmoka

nuo 7190 €*

* Priklausomai nuo bendrovės dydžio ir pasirinktos šalies, kurioje bendrovė listinguojama

Vienkartinis įtraukimo į Nasdaq reguliuojamosios rinkos prekybos sąrašą įmoka

Akcijos

Metinė kotiravimo įmoka

nuo 6200 €*

* Priklausomai nuo bendrovės dydžio ir pasirinktos šalies, kurioje bendrovė listinguojama

Obligacijos

Paraiškos pateikimo įmoka

4000 €

vienai obligacijų emisijai

8500 €

8500 EUR vienai emisijos programai (iki 3 obligacijų emisijų. Pradedant nuo 4-os – 1000 EUR už kiekvieną emisiją)

Vienkartinė įtraukimo į Nasdaq reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą įmoka

Obligacijos

Metinė kotiravimo įmoka

nuo 3000 €*

* Metinė įmoka priklauso nuo emisijos bendros nominalios vertės

Dokumentai, kurių jums reikės norint patekti į Reguliuojamos rinkos sąrašą

Pasikalbėkime

Visos įmonės yra skirtingos ir nėra vieno sprendimo, kuris tinka visiems.

Susisiekite su mumis. Aptarkime, kaip mes galime padėti Jūsų įmonei augti.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai