Nasdaq Baltijos biržos pristato užsienio akcijų prekybos sąrašą

06.12.2021

Vilnius/Ryga/Talinas, Nasdaq Baltijos rinka, 2021 m. gruodžio 6 d. – Nasdaq (NDAQ) praneša, kad  Nasdaq Baltijos vertybinių popierių biržos pristato naują paslaugą –  „First North“ užsienio akcijų prekybos sąrašą. Šis sąrašas suteiks galimybę investuotojams prekiauti bendrovių, kurios yra listinguojamos kitose EEA reguliuojamose rinkose ar prekiaujamos daugiašalėse prekybos sistemose, akcijomis. 

„Džiaugiamės galėdami pristatyti naują paslaugą  Baltijos kapitalo rinkos investuotojų bendruomenei. Šis sąrašas dar labiau išplės prekybos ir investavimo galimybes Baltijos regiono investuotojams“, – sako Daiga Auziņa-Melalksne, Nasdaq Baltijos rinkos ir „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržos vadovė.

Nuo šių metų gruodžio 6 d.  „First North“ užsienio akcijų prekybos sąraše bus prekiaujama dviejų Lenkijos rinkoje listinguojamų bendrovių „City Service SE“ ir AB „INTER RAO Lietuva“ akcijomis.

„First North“ užsienio akcijų prekybos sąrašas yra reguliuojamos rinkos statuso neturinti daugiašalė prekybos sistema, kurioje  birža vykdo akcijų prekybą, tačiau šios akcijos nėra listinguojamos, t.y. jos nėra įtraukiamos į Nasdaq Baltijos reguliuojamos rinkos sąrašus.

Narystei, prekybai finansinėmis priemonėmis ir atsiskaitymams „First North“ užsienio akcijų prekybos sąraše , kaip ir reguliuojamoje rinkoje, yra taikomos Nasdaq Baltijos narystės taisyklių nuostatos. Nasdaq Baltijos biržos vykdo šio sąrašo prekybos priežiūrą, o emitentų priežiūra vykdoma tose rinkose, kuriose emitentai kreipėsi dėl listingavimo ar įtraukimo į prekybą. 

„First North“ užsienio akcijų prekybos sąrašu suteikiame investuotojams  papildomą galimybę Baltijos rinkoje prekiauti akcijomis, kurios šiuo metu yra listinguojamos kitose EEA reguliuojamose rinkose ar prekiaujamos daugiašalėse prekybos sistemose. Tikimės, kad narių iniciatyva instrumentų skaičius šiame sąraše didės, o investuotojams bus galimybė įsigyti šių vertybinių popierių vietos rinkoje“, – sako Saulius Malinauskas, „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos prezidentas.

„Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių birža  administruos „First North“ užsienio akcijų prekybos sąrašą. Šiuo metu į prekybą „First North“ užsienio akcijų sąraše galėtų būti įtraukiamos tik tos akcijos, kuriomis gali būti vykdomi atsiskaitymai Nasdaq CSD SE centriniame vertybinių popierių depozitoriume.

Apie „First North“ užsienio akcijų prekybos sąrašą

„First North“ užsienio akcijų prekybos sąrašą administruoja reguliuojamos rinkos operatorius AB „Nasdaq Vilnius“ (Birža). „First North“ užsienio akcijos – tai akcijos, kurios jau įtrauktos į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje Europos ekonominėje erdvėje (EEA), kur emitentai kreipėsi dėl listingavimo ir (arba) dėl įtraukimo į prekybą. Emitentui nėra taikomi Biržos nustatyti informacijos atskleidimo reikalavimai. Emitentui taikomi informacijos atskleidimo reikalavimai, pagrįsti emitento buveinės valstybės narės teisės aktais ir reguliuojamos rinkos arba daugiašalės prekybos sistemos, kurioje emitentas pateikė paraišką dėl įtraukimo į prekybos sąrašą ir (ar) prekybos, taisyklėmis. Birža pateikia investuotojams informaciją (nuorodas) apie emitentą ir reguliuojamą rinką arba daugiašalę prekybos sistemą, kurioje emitentas pateikė prašymą dėl listingavimo ir (arba) dėl įtraukimo į prekybą. „First North“ užsienio akcijų prekybos sąrašą taisykles galite rasti čia.

Apie Nasdaq 

Nasdaq (NASDAQ: NDAQ) yra pasaulinė technologijų bendrovė, teikianti paslaugas kaiptalo rinkoms ir kitoms pramonės šakoms. Platus duomenų, analizės, programinės įrangos ir paslaugų spektras leidžia klientams patikimai optimizuoti ir įgyvendinti savo verslo vizijas. Daugiau informacijos apie bendrovę, technologinius sprendimus bei karjeros galimybes rasite čia: Linkedin, Twitter @Nasdaq, arba www.nasdaq.com .

Nasdaq Baltic teikia bendrus Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga, Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržų, taip pat Nasdaq CSD pasiūlymus. Daugiau informacijos rasite čia: nasdaqbaltic.com .

 Įspėjamasis pranešimas

Informacijoje, pateiktoje šiame pranešime spaudai, yra į ateitį nukreiptų pareiškimų, kurie nėra aiškiai apibrėžti ir yra susiję su įvairiomis rizikomis. Nasdaq įspėja, kad bet kokia į ateitį nukreipta informacija negali būti laikoma garantija dėl bet kokių ateities rezultatų pasiekimo, ir Nasdaq nekontroliuoja veiksnių, kurie gali paveikti tokius faktinius rezultatus. Nasdaq neprisiima jokios atsakomybės viešai atskleisti bet kokių į ateitį nukreiptų pareiškimų.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai