Pasirašyta OMX ir Kopenhagos biržos susijungimo sutartis

01.12.2004

Pagrindinės pasiūlymo sąlygos

 OMX ir KVPB susijungimas bus įgyvendinamas per OMX pasiūlymą KVPB akcininkams supirkti visas KVPB akcijas. Už KVPB akcijas akcininkams bus siūlomos naujai išleistos OMX akcijos (“Akcijų pasiūlymas”) arba grynųjų pinigų išmokėjimas (“Grynųjų pinigų pasiūlymas”) arba abiejų variantų kombinacija. Visos oficialaus pasiūlymo sąlygos bus pateiktos emisijos prospekte.

Akcijų pasiūlymas

 OMX KVPB akcininkams siūlys 42,7448  naujai išleistų OMX akcijų už kiekvieną KVPB akciją.
Visiško oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo atveju, akcijų pasiūlymą pasirinkę KVPB akcininkai galės gauti daugiausiai 7 007 3471 naujai išleistų OMX akcijų arba atitinkamą mažesnį naujai išleistų OMX akcijų skaičių, jei oficialus pasiūlymas bus įgyvendintas iš dalies. Jeigu aukščiau nurodyto maksimalaus naujai išleistų OMX akcijų kiekio riba būtų peržengiama, bus daromas mainais į OMX akcijas. superkamo KVPB akcijų kiekio proporcingas sumažinimas. Bet koks susidaręs KVPB akcijų perteklius būtų superkamas už grynuosius pinigus (daugiau informacijos “Grynųjų pinigų pasiūlymas” dalyje).
 KVPB akcininkai, turintys penkias arba mažiau negu penkias KVPB akcijas (apie 0,05 proc. visų išleistų KVPB akcijų), turės teisę parduoti visas turimas akcijas mainais už OMX akcijas nepriklausomai nuo to, ar bus daromas proporcingas superkamų KVPB akcijų sumažinimas. Tuo būdu, bet kuris proporcingas superkamų akcijų skaičiaus sumažinimas bus taikomas visiems kitiems KVPB akcininkams, jeigu aukščiau nurodyto maksimalaus naujai išleistų OMX akcijų kiekio riba būtų peržengiama.

Grynųjų pinigų pasiūlymas

 Kaip alternatyvą akcijų pasiūlymui OMX siūlys įsigyti KVPB akcijas po 3050 Danijos kronų už akciją.

Oficialaus pasiūlymo sąlygos

 OMX įsipareigoja įvykdyti oficialų pasiūlymą jeigu bus tenkinamos tokios sąlygos:
1. jeigu į oficialų pasiūlymą atsilieps tiek akcininkų, kad OMX taptų daugiau nei 90 proc. visų išleistų KVPB akcijų ir balsų savininke.
2. OMX neeilinis visuotinas akcininkų susirinkimas nuspręs:
a. patvirtinti OMX akcijų emisijos išleidimą
b. išrinkti OMX Direktorių Tarybos atstovus numatytus Susijungimo sutartyje, kurių įgaliojimai prasidės OMX paskelbus galutinį pasiūlymą
c. padaryti OMX įstatų pakeitimus, atsirandančius dėl susijungimo, (t.y. į OMX Direktorių Tarybą įeis ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 9 nariai, o taip pat bus padaryti punkto, reglamentuojančio pranešimų akcininkų susirinkimams paskelbimą, pataisymai)
3. gauti visi reikalingi patvirtinimai iš valstybinių institucijų
4. pasiūlymo įgyvendinimą neįtakos jokie juridiniai suvaržymai ir kliūtys
5. sutartys su KVPB akcininkais bus nutrauktos iki OMX galutinio pasiūlymo paskelbimo
6. susijungimo sutartis nėra nutraukta pagal joje numatytas sąlygas
Vadovaujantis šalies galiojančiais įstatymais, OMX turės teisę atsisakyti bet kurio pasiūlymo sąlygų (punktas Nr. 1, 3, 4 ir 5) ir įgyvendinti pasiūlymą. Tačiau su pasiūlymu sutinka (kaip nurodyta punkte Nr. 1) mažiau negu 66.7 proc. akcininkų, OMX gali neįgyvendinti pasiūlymo be raštiško KVPB Direktorių Tarybos pritarimo.

Konsultacinis komitetas

 KVPB toliau liks reguliuojama bendrove Danijoje ir veiks pagal Danijos įstatymus ir bus prižiūrima Danijos valstybinių institucijų. Danijos rinkos dalyvių įtakai užtikrinti, Konsultacinis komitetas bus įsteigtas po oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo. Konsultacinis komitetas svarstys tokius klausimus, kaip KVPB savireguliavimo teisės, esminiai listinguojamų emitentų informacijos atskleidimo taisyklių pakeitimai.
 Įgyvendinus pasiūlymą, bus pakeisti KVPB įstatai. Pagal naujus įstatus, į Konsultacinio komiteto sudėtį įeis 11 narių, 5 iš kurių skirs KVPB emitentai (toliau “Emitentai”), 5 – KVPB nariai (“Nariai”), o komiteto pirmininką turėtų vienbalsiai paskirti Emitentai ir Nariai.
 Be to yra Susijungimo sutarties šalys susitarė, kad bet kuris sprendimas nutraukti biržos veiklą Kopenhagoje galios tik tuo atveju, jeigu tam pritars visų Konsultacinio komiteto narių dauguma, įskaitant komiteto Emitentų daugumą ir komiteto pirmininką.

Sandorio įgyvendinimo etapai
 Pasiūlymo įgyvendinimas turėtų prasidėti š.m. gruodžio 21 d. Tuo pačiu laiku KVPB akcininkams bus išplatintas emisijos prospektas dėl oficialus pasiūlymo. Atsiliepimai į oficialų pasiūlymą laukiami iki 2005 m. vasario pradžios. Oficialaus pasiūlymas bus įgyvendintas iš karto po to. OMX neeilinį akcininkų susirinkimą planuojama sušaukti kitų metų vasario pradžioje. 

Daugiau informacijos:
Ellen-Margrethe Soelberg, KVPB ryšių su visuomene vadovė  + 45 3377 0430
Anna Rasin, OMX viceprezidentė, Rinkodara ir ryšiai su visuomene + 46 8 405 6612

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai