Pasirašytas Ketinimų protokolas dėl OMX ir Kopenhagos biržos susijungimo

15.11.2004

           “Būdama NOREX biržų aljanso nare bei naudodama bendrą prekybos sistemą SAXESS, per pastaruosius penkerius metus Danijos VP rinka ženkliai išaugo. Atėjo laikas užtikrinti, kad ši plėtra tęstųsi toliau Danijos rinkos ir jos dalyvių labui. Tikime, kad tai geriausiai įgyvendinama per susijungimą su OMX.”, – sako KVPB prezidentas p. Hans-Ole Jachumsen.

          “Man malonu, kad pasirašome šį Ketinimų protokolą, tuo būdu formuodami tikros integruotos Šiaurės Europos ir Baltijos VP rinkos strategiją. Tai pasitarnaus mūsų vietiniams ir tarptautiniams klientams ir padidins Šiaurės Europos bei Baltijos regiono patrauklumą.”, – teigia OMX prezidentas p. Magnus Bocker.

 

 

Susijungimo nauda

 

          OMX ir KVPB susijungimas bus vertingas ir naudingas akcininkams, emitentams ir rinkos dalyviams. Didesnė susijungusi bendrovė leis akcininkams sumažinti sąnaudas ir padidinti pajamas. Be to, didesnė bendrovė darbuotojams pasitarnaus platesnėmis asmeninėmis plėtros galimybėmis.

          Dviejų bendrovių susijungimas užtikrins greitesnę bei didesnio mąsto Šiaurės ir Baltijos VP rinkų integraciją. Be to, naujas susijungimas leis plėtoti skolos VP ir investicinių fondų rinkas pasinaudojant patirtimi bei stipriomis Danijos rinkos pusėmis. Šis susijungimas taip pat suteikia galimybę plėtoti Danijos išvestinių instrumentų rinką, ją integruojant į gerai funkcionuojančią ir efektyvią Švedijos-Suomijos išvestinių instrumentų rinką.

          Akcijų rinkų likvidumas didės dėl pigesnės infrastruktūros įvairių sinergijų dėka. Aukštam likvidumui užtikrinti taip pat svarbu pritraukti daugiau narių į Stokholmo, Helsinkio, Kopenhagos bei Baltijos šalių VP biržas.

          Emitentams pasitarnaus didesnis naujos rinkos likvidumas, prisijungus didesniam narių bei tarptautinių investuotojų skaičiui. VP prekybos apyvartos turėtų padidėti naujoje didesnėje rinkoje dėl patrauklių rinkos segmentų, indeksų bei rinkos struktūrų listinguojamoms bendrovėms kūrimo.

          Tikimąsi, kad padidėjęs susijungusios bendrovės efektyvumas po 3 metų leis sumažinti metų išlaidas prieš mokesčius iki 20-25 mln. Danijos kronų, tačiau realus poveikis pasijaus jau 2 metų bėgyje po sandorio užbaigimo. Sandorio ir restruktūrizavimo išlaidos apytiksliai siekia apie 50 mln. Danijos kronų (iki mokesčių).

 

 

Bendrovės struktūra

          Po sandorio užbaigimo OMX liks motinine grupės bendrove ir jai toliau priklausys 2 padaliniai – OMX Technology ir OMX Exchanges. Numatoma, kad KVPB bus sujungta su OMX Exchanges padaliniu.

          OMX akcijos jau yra įtrauktos į Stokholmo ir Helsinkio biržų prekybos sąrašus. OMX taip pat sieks kuo greitesnio savo akcijų įtraukimo į Kopenhagos biržos sąrašus kitais metais.

          KVPB toliau veiks Danijoje kaip birža, veikianti pagal Danijos įstatymus, prižiūrima Danijos priežiūros institucijomis. Tai atitinka OMX bendrovės biržų verslo modelį, kai tarptautinė bendrovė veikia per į jos sudėtį įeinančias įvairių šalių biržas, kad užtikrintų artimesnį kontaktą su tų šalių klientais.

 

 

Bendrovės valdymas

          Į bendrovės Direktorių Taryba įeis susijungusios bendrovės ir kitų suinteresuotų grupių atstovai. Mažiausiai vienas OMX bendrovės Direktorių Tarybos narys bus paskirtas KVPB.

          OMX Direktorių Taryba skiria OMX Exchanges padalinio Direktorių Tarybą. OMX Direktorių Tarybą sudarys OMX vykdantieji direktoriai ir pagrindinių suinteresuotų grupių atstovai. Į OMX Direktorių Tarybą įeis trys nepriklausomi tarybos nariai, atstovaujantys Danijos rinką.

          OMX Exchanges padalinio vadovo pareigas ir toliau eis p. Jukka Ruuska. Siūloma,  kad OMX Exchanges padalinio vadovo pavaduotoju taptų dabartinis KVPB vadovas p. Hans-Ole Jochumsen. Taip pat numatoma, kad po šio sandorio užbaigimo p. Hans-Ole Jochumsen taps vienu iš OMX vadovų.

          Tokių klausimų, kaip priežiūra, informacijos atskleidimo taisyklės Danijos VP rinkoje, svarstymui bus įsteigtas Konsultacinis komitetas, susidėsiantis iš Danijos emitentų ir narių atstovų. Su Konsultaciniu komitetu turi būti iš anksto derinami bet kurie esminiai KVPB teisės aktų pasikeitimai. Be to, be Konsultacinio komiteto daugumos narių pritarimo negali būti daromi emitentų, kurių VP įtraukti į KVPB perkybos sąrašus, informacijos atskleidimo reikalavimų esminiai pakeitimai.Integracijos planas

          OMX ir KVPB integracija bus įgyvendinama dviem etapais. Per pirmąjį etapą (2005 m.) KVPB bus integruota į OMX Exchanges padalinio organizacinę struktūrą. Antrojo etapo metu bus suformuota integruota VP rinka tarp Švedijos, Suomijos, Danijos ir Baltijos šalių, be kitų dalykų įskaitant kryžminę narystę ir vieningą prieigą OMX Exchanges padalinio ir KVPB nariams. Antrasis etapas bus įgyvendintas per 2005-2006 m.

 

 

Sandorio pagrindinės sąlygos ir terminai

          Susijungimas bus vykdomas per OMX pasiūlymą KVPB akcininkams įsigyti visas KVPB akcijas. Šiuo metu abiejų Šalių nuomone, bendrą KVPB vertė – 1220 mln. Danijos kronų, įskaitant 258 mln. Danijos kronų grynų pinigų (2004m. rugsėjo 30 d.), t.y. 962 mln. Danijos kronų vertė neįskaitant grynus pinigus. Š.m. rugsėjo 30 d. KVPB paskirstytinas pelnas sudarė 211 mln. Danijos kronų.

          Pagal siūlomas sąlygas, KVPB akcininkai galės pasirinkti grynų pinigų išmokėjimą arba naujai išleistas OMX akcijas arba abiejų variantų kombinaciją. Visiško sutikimo su pasiūlymo sąlygomis atveju OMX išleis 500 mln. Danijos kronų vertės naują akcijų emisiją, o ne pilno sutikimo su pasiūlymo sąlygomis atveju OMX pasiūlys atitinkamai mažesnį naujai išleistų OMX akcijų skaičių. Šiuo metu OMX valdo 2% KVPB akcijų. Pasiūlymo detalės bus atskleistos po Susijungimo sutarties pasirašymo ir Prospekte.

          Šis sandoris bus laikomas įvykdytu jei be kitų dalykų bus atliktas visapusiškas patikrinimas, pasirašyta Susijungimo sutartis, gauti atitinkami reguliavimo institucijų patvirtinimai, o taip pat gautas neeilinio OMX visuotino akcininkų susirinkimo pritarimas, jei tam pritars ne mažiau negu 90% KVPB akcininkų. OMX turi teisę užbaigti sandorį esant mažesniam nei 90% akcininkų pritarimui, tačiau jei pritars mažiau negu 66,7% akcininkų, bus reikalingas KVPB Direktorių Tarybos raštiškas sutikimas.

 

 

Prielaidos

          Atskirai paėmus, Šiaurės Europos VP rinkos yra vidutinio dydžio ir susiduria su konkurencija. Iki šiol Šiaurės Europos rinkoms sėkmingai sekėsi kompensuoti rinkos dydžio trūkumą inovacijomis, rentabilumu ir konkurencingomis įmokomis. Tačiau konsoliduojantis didesnėms labiau konkurencingoms rinkoms ir rinkos dalyviams, atsirado didesnis poreikis Šiaurės Europos VP rinkų konsolidacijai.

          Šiaurės Europos ir Baltijos šalių VP rinkos turi bendras svarbias vertybes, struktūras bei dalyvius ir dažnai pasaulio finansinės bendruomenės yra laikomos vienu regionu. Dėl to finansinė bendruomenė tikisi aukšto lygio integracijos tarp Šiaurės Europos ir Baltijos šalių VP rinkų, kad būtų sukurta efektyvi vieninga VP rinka. Efektyvios ir konkurencingos kapitalo rinkos yra svarbios užtikrinant priėjimą prie kapitalo ir ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinant regiono patrauklumą bei augimo galimybes.

          VP rinkų internacionalizavimas bei konsolidavimas reiškia, kad net vidutinio dydžio rinkos turi siekti tokio paties funkcionalumo, siūlyti tokius pačius produktus ir paslaugas kaip ir didesnės rinkos. To pavyzdys yra centralizuota kliringo sistema akcijų rinkai (angl., central counterparty clearing “CCP”). Tai jau yra patvirtintas standartas Europoje ir turi būti diegiamas Šiaurės Europos rinkose.

          Atsižvelgiant į vieningą p ožiūrį į VP rinkos plėtrą ateityje, OMX ir KVPB pagrindinis susijungimo motyvas yra padidinti savo konkurencingumą, o taip pat regiono patrauklumą. Šis susijungimas pagerins konkurencinę Šiaurės Europos VP biržų poziciją bei leis susijungusiai bendrovei įtakoti tolimesnę konsolidaciją tarp Europos VP biržų.

          Be to, OMX ir KVPB pareiškia, kad Šiaurės Europos Centrinių VP depozitoriumų konsolidavimas yra būtinas vieningos Šiaurės Europos VP rinkos kūrimui. Dėl šios priežasties OMX ir KVPB aktyviai rems tokią konsolidaciją ir mano, kad šis susijungimas paskatins Šiaurės Europos centrinio VP depozitoriumo bei centralizuotos kliringo sistemos kūrimą.

          Bendras tikslas yra plėtoti vieningą Šiaurės Europos ir Baltijos VP rinką su integruotomis biržomis, o taip pat kliringo namais bei integruotais centriniais VP depozitoriumais, veikiant per jų vietines bendroves. Tokia struktūra leistų investuotojams, o taip pat ir prekiaujantiems bei kliringo nariams turėti prieigą prie rinkos minimaliomis pastangomis.

 

Patarėjai

OMX finansinis patarėjas – Lenner & Partners.

OMX patarėjai teisės klausimais – Mannheimer Swartling ir Gorrissen Federspiel Kierkegaard.

 

KVPB finansinis patarėjas – JPMorgan.

KVPB patarėjai teisės klausimais – Kromann Reumert ir Vinge.

Daugiau informacijos:

Hans-Ole Jochumsen, Kopenhagos biržos prezidentas                              + 45 3393 3366

Hans Ejvind Hansen, Kopenhagos biržos Direktorių Tarybos pirmininkas     + 45 3393 3366

Ellen-Margrethe Soelberg, Kopenhagos biržos ryšių vadovė                       + 45 3377 0430

Olof Stenhammar, OMX Direktorių Tarybos pirmininkas                            + 46 8405 6642

Magnus Böcker, OMX prezidentas                                                          + 46 8405 6644

Jukka Ruuska, OMX Exchanges padalinio prezidentas                              + 358 9 6166 7200

Anna Rasin, OMX viceprezidentė, Rinkodara ir ryšiai                                + 46 8 405 66 12

 

Diana Sokolova, Vilniaus vertybinių popierių biržos rinkodaros

                          ir ryšių su visuomene vadybininkė                             (5) 272 13 71
Gert Tiivas, OMX Exchanges Baltic Operations prezidentas                     
+ 372 5177579

 

Priedas. Finansinė informacija

2004 m. sausis – rugsėjis

(mln Švedijos kronų*)

KVPB

OMX

Listinguojamų bendrovių skaičius (2004 m. spalis)

187

500

Listinguojamų bendrovių kapitalizacija (2004 m. spalis)

975

4,020

Skolos VP skaičius (2004 m. spalis)

2,208

1,781

Išleistų skolos VP, rinkos verte (2004 m. spalis)

3,020

n.a.

Biržos narių skaičius

43

124

 

 

 

Pardavimai

226

2,319

Veiklos pelnas (EBIT)

90

541

Grynasis pelnas

67

321

Turtas iš viso

481

6,787

Akcininkų nuosavybė

308

3,806

Grynoji paskola arba pinigai kuriems skaičiuojamos palūkanos (angl., Interest bearing net debt/(cash))

(313)

364

Darbuotojų skaičius

82

1,460

*KVPB finansinė informacija pateikta pagal 2004 m. rugsėjo 30 d. Švedijos ir Danijos kronų keitimo kursą: 1 DKK = 1.215 SEK

 

Spaudos konferencija

 

Kopenhagos VP biržos ir OMX spaudos konferencija vyks šiandien, lapkričio 15 d. 10:30 val. (Centrinių Europos laiku) Kopenhagos VP biržos patalpose (Nikolaj Plads 6).

 

Spaudos konferencija prasidės lygiai 10:30 val. Centrinės Europos laiku.

 

Spaudos konferencijos metu abi bendrovės pristatys Ketinimų protokolą dėl Kopenhagos VP biržos ir OMX susijungimo.

 

Spaudos konferencijoje dalyvaus:

Hans Ejvind Hansen, Kopenhagos biržos Valdybos pirmininkas

Hans-Ole Jochumsen, Kopenhagos biržos prezidentas

Magnus Böcker, OMX prezidentas

Jukka Ruuska, OMX Exchanges padalinio prezidentas               

 

 

Spaudos konferencija vyks anglų kalba ir bus tiesiogiai transliuojama per internetą per stockwise.tv Kopenhagos VP biržos interneto svetainėje www.cse.dk (nuoroda: http://www.stockwise.tv/041115/)

 

Dėl dalyvavimo spaudos konferencijoje telefonu, skambinkite +353 1 439 0432. Danijos atstovai gali skambinti tel.: 70 26 50 40. Išankstinė registracija nereikalinga.

 

Dėl dalyvavimo spaudos konferencijoje Kopenhagos VP biržos patalpose, registruokitės el. paštu  komteam@cse.dk arba skambinkite + 45 33 77 04 31.

 

Papildoma informacija:

Ellen-Margrethe Soelberg, tel.: +45 33 93 33 66

Anna Rasin, tel.: + 46 73 449 66 12

 

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai