Pranešimas apie emisijos prospektą ir pasiūlymą KVPB akcininkams

16.12.2004

Oficialaus pasiūlymo įvykdymas priklauso nuo tam tikrų sąlygų, įskaitant ir reikalavimą, kad į pasiūlymą atsilieptų ne mažiau kaip  90 proc. akcininkų. OMX turi teisę įgyvendinti Pasiūlymą, jei su juo sutinka mažiau akcininkų, tačiau jeigu sutinka mažiau negu 66,7 proc. akcininkų, OMX negali įgyvendinti Pasiūlymo be raštiško KVPB Direktorių tarybos sutikimo. Pasiūlymas taip pat be kitų dalykų priklauso nuo  turimų KVPB akcininkų sutarčių [2] pasibaigimo ir nuo OMX akcininkų įgaliojimų suteikimo OMX Direktorių tarybai išleisti naujas OMX akcijas Pasiūlymui įgyvendinti. OMX sušauks neeilinį visuotiną susirinkimą, kuris įvyks 2005 m. vasario 3 d., nuspręsti dėl dalykų, kurie yra būtini vykdant Pasiūlymą. OMX Direktorių taryba pataria OMX akcininkams neeiliniame visuotiname susirinkime balsuoti už teikiamus nutarimus. 


Planuojama, kad padidėjęs susijungusios bendrovės efektyvumas po 3 metų leis sumažinti metų išlaidas neatskaičius mokesčių iki maždaug 30 mln. Švedijos kronų, tačiau realus poveikis pasijaus jau 2 metų bėgyje po sandorio užbaigimo. Be išlaidų mažinimo, taip pat numatomos pajamų sinergijos padidėjus bendram biržų patrauklumui, atsiradus didesnėms tarptautinės prekybos galimybėms bei įvedus naujus produktus. Tačiau, taip pat gali atsirasti ir tam tikri sinergijų nuostoliai dėl, pavyzdžiui, įmokų struktūrų suderinimo. Nebuvo nustatyti nei sinergijų pajamų nei nuostolių dydžiai. Sandorio sąnaudos skaičiuojamos apie 39 mln. Švedijos kronų neatskaičius mokesčių ir restruktūrizavimo sąnaudos numatomos apie 60 mln. Švedijos kronų neatskaičius mokesčių. Restruktūrizavimo sąnaudos atsispindės OMX pelno ataskaitoje išlaidų dalyje, o jų didžioji dalis turės įtakos 2005 m. pelno ataskaitai.


Bendrovių susijungimui pritaria keletas pagrindinių KVPB akcininkų, įskaitant Danske Bank, Nordea, Sydbank, Amagerbanken, Alfred Berg Bank, Jyske Bank, Alm. Brand Bank, Carnegie, SEB, Handelsbanken, Nykredit, Realkredit Danmark, BRFkredit, Carlsberg, Daniso, TDC, ir Oslo biržą, kurių turimos akcijos kartu su OMX (2 proc.) ir KVPB turimomis akcijomis (1,4 proc.), sudaro daugiau negu

66,7 proc. KVPB akcijų. Pritarimą išreiškiantys raštai nesusaistyti  įsipareigojimais.

 

Sandorio tvarkaraštis

 

Emisijos prospektas paskelbiamas viešai     

2004 m. gruodžio 17 d.

Prasideda pasiūlymo įgyvendinimo laikotarpis

2004 m. gruodžio 22 d.

OMX finansinė atskaitomybė už 2004*       

2005 m. vasario 2 d.

KVPB finansinė atskaitomybė už 2004**

2005 m. vasario 2 d.

OMX neeilinis visuotinis susirinkimas  

2005 m. vasario 3 d.

Pasibaigia pasiūlymo įgyvendinimo laikotarpis

2005 m. vasario 7 d.

Pasiūlymo rezultatų paskelbimas

2005 m. vasario 9 d.

Numatomas pasiūlymo įgyvendinimas:

Atsiskaitymas už grynųjų pinigų pasiūlymą  

2005 m. vasario 14

Atsiskaitymas už akcijų mainų pasiūlymą    

2005 m. vasario 15

OMX akcijomis pradedama prekiauti Kopenhagoje        

2005 m. vasario 16

Atsiskaitymas už trupmeninius akcijų kiekius

2005 m. vasario 21


* OMX finansinė atskaitomybė bus paskelbta Švedijoje OMX pranešime spaudai  ir išsiuntinėta paprastu paštu visiems KVB P akcininkams, banko dieną prieš atitinkamos atskaitomybės paskelbimą užregistruotiems registre,  kuris laikomas Danijos depozitoriume, ten nurodytais adresais. Be to finansinės atskaitomybės egzempliorių bus galima gauti ten pat, kur ir kitus dokumentus dėl pasiūlymo įgyvendinimo. 

** KVPB finansinė atskaitomybė bus paskelbta Danijoje KVPB Interneto tinklapyje, www.cse.dk, ir išsiuntinėta paprastu paštu visiems KVPB akcininkams, banko dieną prieš atitinkamos atskaitomybės paskelbimą užregistruotiems registre,  kuris laikomas Danijos depozitoriume ten nurodytais adresais. Be to finansinės atskaitomybės egzempliorių bus galima gauti ten pat, kur ir kitus dokumentus dėl pasiūlymo įgyvendinimo. 

Patarėjai
OMX patarėjas finansų klausimais – Lenner & Partners.
OMX patarėjai teisės klausimais -Mannheimer Swartling bei Gorrissen Federspiel Kierkegaard.

KVPB patarėjas finansų klausimais – JPMorgan.
KVPB patarėjai teisės klausimais – Kromann Reumert bei Vinge.

Daugiau informacijos:
Anna Rasin,  Viceprezidentė; Rinkodara ir ryšiai
Tel.: +46 8 406 66 12

 

Priedas (paspauskite šią nuorodą)


[1] Keitimo kursas ir maksimalus OMX išleidžiamų akcijų skaičius nustatytas atsižvelgiant į vidutinę 85,9027 Švedijos kronų svertinę OMX akcijos kainą Stokholmo vertybinių popierių biržoje 2004 m. lapkričio 17-30 d. ir į vidutinį 1,2039 Švedijos ir Danijos kronų keitimo kursą tuo pačiu metu (skelbiamo “Financial Times” dienraštyje).

 

[2] 2004 m. gruodžio 13 d. KVPB išleido pranešimą spaudai, pavadintą “KVPB akcininkai nutraukia akcininkų sutartis”,  kuriame apie tai pateikiama informacija. Pranešimą spaudai galima rasti KVPB Interneto tinklapyje.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai