Vilniaus vertybinių popierių birža prisijungė prie prekybos sistemos SAXESS

30.05.2005

“SAXESS sistemos įdiegimas Vilniaus vertybinių popierių biržoje yra mūsų strategijos ir vizijos įgyvendinimas. Technologijų srityje ir biržų veikloje sukauptos patirties dėka mes suge
bėjome šį svarbų Šiaurės Europos ir Baltijos šalių rinkų integravimo etapą sėkmingai įgyvendinti per labai trumpą laikotarpį”, – sakė OMX prezidentas ir valdybos pirmininkas Magnusas Bokeris (Magnus Böcker). Jis taip pat dėkojo visiems rinkos dalyviams už pastangas įgyvendinant šį projektą.
Bendra prekybos sistema SAXESS ir vieninga infrastruktūra nuo šiol naudojama šešiose OMX valdomose biržose – Kopenhagos, Stokholmo, Helsinkio, Talino, Rygos ir Vilniaus – bei Oslo ir Reikjaviko biržose. Visos šios biržos, sudarančios Šiaurės Europos ir Baltijos šalių biržų aljansą NOREX, taip pat naudoja vieningas narystės ir prekybos taisykles bei suderintą prekybos modelį.

VVPB prisijungus prie bendros prekybos sistemos, Vilniaus, Rygos ir Talino biržos nuo šiol sudaro bendrą Baltijos rinką su vienu prieigos tašku ir paprastesnėmis investavimo sąlygomis rinkos dalyviams. Baltijos rinka turi bendrą vertybinių popierių sąrašą, bendrą indeksą BALTIX ir suderintas listingavimo, prekybos ir esminių įvykių atskleidimo taisykles. Biržų statistika pateikiama bendrame tinklalapyje. Bendra atsiskaitymų sistema jungia Baltijos šalių centrinių vertybinių popierių depozitoriumus. 

“Baltijos rinkos tampa bendra investavimo erdve – Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose suvienodintos sąlygos, atsirado daug investavimo privalumų investuotojams, biržų nariams, emitentams ir rinkos informacijos platintojams”, – teigė “OMX Exchanges” prezidentas Baltijos rinkoms Johanas Rudenas (Johan Rudén).

“Bendra prekybos sistema vertybinių popierių rinkos dalyviams atveria naujas galimybes ir naujas rinkas. Džiugu, kad Lietuvos rinka nuo šiol taps dar labiau pastebima ir tarp užsienio investuotojų”, – sakė VVPB prezidentė Dalia Jasulaitytė.

Naujosios sistemos starto dieną penki kitų OMX biržų nariai tapo ir VVPB nariais. Šiandien įsigaliojančiu VVPB valdybos sprendimu šiais nariais tapo SEB Latvijas Unibanka (Latvija), SEB Eesti Uhispank (Estija), “Lohmus”, “Haavel & Viisemann” (Estija), “Suprema Securities” (Estija) ir AB “Fischer Partners Fondkommission” (Švedija). SEB Vilniaus bankas yra pateikęs paraiškas narystei Talino ir Rygos biržose, o FMĮ “Finasta” gali jose prekiauti.

Per bendrą prieigos tašką prie bendros prekybos sistemos OMX biržos dabar siūlo prieigą prie maždaug 80 procentų Šiaurės Europos ir Baltijos akcijų rinkos.  “OMX Exchanges” teikia paslaugas 677 listinguojamoms bendrovėms ir 144 biržos nariams. Bendra listinguojamų įmonių rinkos vertė  yra 601 mlrd. eurų.

Daugiau informacijos:
Diana Sokolova
VVPB Rinkodaros ir ryšių su visuomene vadybininkė
Tel. (8~5) 272 1371; mob. 8~618 839 09; diana.sokolova@nasdaqomx.com

Apie OMX biržas: OMX yra pirmaujanti partnerė veiksmingesniems vertybinių popierių sandoriams. OMX sudėtyje yra du padaliniai: “OMX Exchanges” ir “OMX Technology”. Per “OMX Exchanges” padalinį OMX valdo akcijų ir išvestinių instrumentų biržas Kopenhagoje, Stokholme, Helsinkyje, Taline, Rygoje ir Vilniuje bei centrinius vertybinių popierių depozitoriumus Estijoje ir Latvijoje. OMX per savo padalinį “OMX Exchanges” siūlo klientams prieigą prie apytiksliai prie 80 proc. Šiaurės ir Baltijos šalių regiono vertybinių popierių rinkų. Norinčius gauti daugiau informacijos prašome apsilankyti adresu  www.omxgroup.com.

Papildoma informacija

NOREX
NOREX – tai aštuonių Šiaurės Europos ðaliø birþø aljansas, kuriø bendroviø vertybiniais popieriais prekiaujama vienoje sistemoje, pagal vieningas taisykles. Á NOREX birþø aljansà áeina Kopenhagos, Stokholmo, Helsinkio, Talino, Rygos, Vilniaus, Oslo ir Islandijos birþos.

SAXESS(tm) prekybos sistema
SAXESS – tai bendra elektroninės prekybos sistema, kurią sukūrė OMX padalinys “OMX Technology”, o šiuo metu naudojasi “OMX Exchanges” ir kitos NOREX biržų aljanso biržos. Šioje modernioje prekybos sistemoje prekiauja kelios biržos, sinchroniškai veikiančios daugiavaliutėje erdvėje. Sistema palaiko visus įprastus prekybos sistemos modelius, pavedimų ir vertybinių popierių rūšis.

NOREX taisyklės
NOREX narių taisyklės – suderintas taisyklių rinkinys, reguliuojantis prekybos akcijomis ir obligacijomis tvarką ir galiojantis visoms NOREX aljanso biržoms-narėms. Šias taisykles galima rasti tinklalapyje www.norex.com.

Atidarymo ir uždarymo aukcionai
Aukcionas – elektroninio aukciono tipas, kuriame dalyvauja akcijų pardavėjai ir pirkėjai. Jo metu pirkėjai ir pardavėjai gali teikti pavedimus, juos anuliuoti ar modifikuoti. Aukcionas užtikrina efektyvų kainos nustatymą ir sumažina kainų svyravimo riziką. Atidarymo aukciono baigiamojoje dalyje pirkėjai ir pardavėjai gali matyti tuo metu nusistovėjusį akcijų aukciono kursą ir suminę paklausą bei pasiūlą penkiomis geriausiomis kainomis.

Bendra Baltijos rinka
Vilniaus, Rygos ir Talino biržos sudaro bendrą Baltijos rinką, kuri supaprastina prieigą prie vertybinių popierių ir sumažina prekybos kaštus veikiant Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių rinkose. Bendra Baltijos rinka turi bendrą Baltijos šalių akcijų sąrašą, bendrą Baltijos biržų pagrindinių sąrašų akcijų indeksą BALTIX, vieningas listingavimo, prekybos ir atskleidimo taisykles bei bendrą Baltijos biržų statistinės informacijos duomenų bazę internete. Baltijos šalių depozitoriumus jungia bendra atsiskaitymų (angl. delivery-versus-payment) sistema.

BALTIX
BALTIX yra pagrindinis Baltijos vertybinių popierių rinkos matas, rodantis bendros kapitalizacijos grąžos pokyčius. Į indeksą įeina Vilniaus, Rygos ir Talino biržų pagrindinių (oficialių) sąrašų akcijos. Indeksas skaičiuojamas kasdien, imant paskutines pagrindinio sąrašo akcijų uždarymo kainas Vilniaus, Rygos ir Talino biržose ir lyginant bendrą šių rinkų kapitalizaciją bei išmokėtus dividendus su atitinkamais duomenimis ankstesnę prekybos dieną. Indekso sudedamosios dalys yra ribojamos iki 10 proc. bendros rinkos kapitalizacijos per ketvirtį. Indekso bazinė vertė 2000 metų sausio 1 dieną buvo nustatyta 100 punktų. Indeksas skaičiuojamas kainas paverčiant eurais.

VILSE indeksas
VILSE akcijų indeksas yra bendros kapitalizacijos grąžos indeksas. VILSE atspindi visų akcijų, listinguojamų VVPB, kainų tendencijas. Skaičiuojant VILSE indeksą, akcijų kapitalizacijai apribojimai netaikomi. VILSE metodika yra suderinta su Estijos (TALSE) ir Latvijos (RIGSE) grąžos indeksų metodika. VILSE indekso istorija skaičiuojama nuo 2000 m. pradžios. Pradinė indekso reikšmė lygi 100 punktų.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai