Nasdaq Vilnius VVP Aukciono Dalyviai

Lietuvos Respulikos vyriausybės vertybinių popierių aukcionai vykdomi Nasdaq prekybos platformoje.

Dalyvavimas Lietuvos Respulikos vyriausybės vertybinių popierių aukcionuose

VVP aukcionuose gali dalyvauti tik tie bankai ir finansų maklerio įmonės, kurie atitinka Finansų ministerijos VVP aukciono dalyviams nustatytus reikalavimus ir yra pasirašę su Finansų ministerija VVP aukciono dalyvio sutartis.

Aukciono dalyvių sąrašas

 • Citadele Banka (CTD)
 • Luminor Bank (DNBV)
 • SEB Bankas (VLB)
 • Swedbank (SWBV, SWBR)
 • Siauliu bankas (SLB)
 • Erste Group Bank AG (ERST)
 • BlueOrange Bank (BORA)

Pagrindinės VVP aukciono dalyvio pareigos

 • Aukciono dalyvis turi pateikti rinkos sąlygas atitinkančius konkurencinius pasiūlymus kiekvienam VVP aukcionui ir nupirkti ne mažiau kaip 1 procentą visų per ketvirtį aukcionuose parduotų VVP nominaliąja verte;
 • Aukciono dalyvis bent vienoje iš visuotinai pripažintų ir naudojamų informacinių/prekybos sistemų turi nuolat skelbti visų turimų VVP emisijų pirkimo ir pardavimo pelningumus bei pagal šiuos pelningumus perkamų ir parduodamų VVP skaičių.
 • Aukciono dalyvis turi pateikti Finansų ministerijai ataskaitas apie sandorius su VVP.

Aukciono dalyviams keliami reikalavimai

Įmonė, norinti pasirašyti Aukciono dalyvio sutartį, turi:

 • Būti Nasdaq Vilnius nariu bei tūrėti prieigą prie VVP aukcionų subrinkos;
 • Būti Nasdaq CSD SE dalyviu arba turėti sutartį su Nasdaq CSD SE dalyviu, pagal kurią įmonė gali vykdyti atsiskaitymus vertybiniais popieriais bei lėšomis mokėjimo sistemose;
 • Pateikti Finansų ministerijai dokumentų paketą, numatytą aukciono dalyvio sutartyje.

Daugiau informacijos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos internet svetainėje adresu

https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-skolos-valdymas/vyriausybes-vertybiniai-popieriai/vvp-aukcionai/vvp-aukciono-dalyviams

Aukcionų vykdymas

 • Konkurencinis aukcionas – Aukciono dalyviai gali vesti vieną ar kelis pavedimus, nurodydami pavedimo dydį bei pelningumą. Konkurenciniai pavedimai vykdomi juose nurodytu pelningumu laikantis kainos prioriteto principo iki tol kol pasiekiamas Finansų ministerijos nustatytas pelningumas arba išplatinama konkurenciniams pavedimams skirta emisijos dalis.
 • Nekonkurencinis aukcionas – Nekonkurenciniai pavedimai vykdomi vidutiniu įvykdytų konkurencinių pavedimų pelningumu arba iš anksto paskelbtu pelningumu, proporcingai jų dydžiui.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai