OMX suderins indeksų pavadinimus

22.08.2005

Naujoji OMX indeksų pavadinimų struktūra apima svarbiausius indeksus: visų listinguojamų akcijų indeksus, prekiaujamus indeksus, pagrindinius (benchmark) indeksus ir sektorių indeksus. Indeksų pavadinimų struktūra yra sudaryta iš pavadinimo “OMX”, atitinkamo biržos miesto pavadinimo, pasirinkto indekso ir t.t.:

Indeksas

Kopenhaga

Stokholmas

Helsinkis

Ryga

Talinas

Vilnius

Visų listinguojamų akcijų indeksai

OMX Copenhagen (OMXC)

OMX Stockholm (OMXS)

OMX Helsinki (OMXH)

OMX Riga (OMXR)

OMX Tallinn (OMXT)

OMX Vilnius (OMXV)

Prekiaujami indeksai

OMX Copenhagen 20 (OMXC20)

OMX Stockholm 30 (OMXS30)

OMX Helsinki 25 (OMXH25)

Pagrindiniai (benchmark) indeksai Kopenhagos ir Stokholmo biržose pasikeis atitinkamai į OMXCB ir OMXSB pagal Helsinkio biržos pagrindinį indeksą OMXHB. Šiuo metu Baltijos biržos pagrindinių indeksų neskaičiuoja. Sektorių, ekonominės veiklos grupių ir ekonominės veiklos rūšių indeksai bus taip pat suderinti pagal tą pačią pavadinimų struktūrą. Žemiau lentelėje pateikiamas naujas OMX indeksų pavadinimų standartas.

“OMX biržų indeksų pavadinimų suderinimas padės palyginti Šiaurės Europos ir Baltijos šalių indeksus ir pagilins žinias apie šias rinkas, o tuo pačiu dar labiau suaktyvins prekybą šio regiono vertybiniais popieriais, – sakė OMX Exchanges prezidentas Jukka Ruuska. “Mes siekiame, kad indeksų struktūros suvienodinimas patenkintų vietos ir tarptautinių rinkos dalyvių poreikius bei kartu padidintų viso regiono konkurencingumą.”

Suvienodinant OMX indeksus buvo įgyvendinti tokie darbai: suderintos taisyklės, pradėtas naudoti Visuotinis ekonominės veiklos klasifikavimo standartas (GICS), kurį sukūrė MSCI ir Standard & Poor’s, pradėti skaičiuoti nauji pagrindinis ir sektorių indeksai Helsinkyje, įvesta nauja indeksų skaičiavimo sistema. 2004 m. rudenį pasikeitė prekiaujamų indeksų pavadinimai Stokholme ir Helsinkyje į OMX Stockholm 30 ir OMX Helsinki 25.

Dėl to, kad dabartiniai pasikeitimai yra susieti tik su visų listinguojamų akcijų, prekiaujamais, pagrindiniais (benchmark) ir sektorių indeksais, Baltijos Oficialaus sąrašo akcijų indekso BALTIX pavadinimas nebus keičiamas.

Daugiau informacijos:
Diana Sokolova
Rinkodaros ir ryšių su visuomene vadybininkė
OMX Exchanges/ Vilniaus vertybinių popierių birža, tel.: + 370 5 272 13 71

Apie OMX biržas
OMX yra pirmaujanti partnerė veiksmingesniems vertybinių popierių sandoriams. OMX sudėtyje yra du padaliniai: OMX Exchanges ir OMX Technology. Per OMX Exchanges padalinį OMX valdo akcijų ir išvestinių instrumentų biržas Kopenhagoje, Stokholme, Helsinkyje, Taline, Rygoje ir Vilniuje bei centrinius vertybinių popierių depozitoriumus Estijoje ir Latvijoje. OMX per savo padalinį OMX Exchanges siūlo klientams prieigą prie 80% Šiaurės ir Baltijos šalių regiono vertybinių popierių rinkų. Norinčius gauti daugiau informacijos prašome apsilankyti adresu  www.omxgroup.com.

Naujų indeksų pavadinimų standartas nuo 2005 m. spalio 3 d.

Indeksas

Kopenhaga

Stokholmas

Helsinkis

Ryga  

Talinas

Vilnius


Visų listinguojamų akcijų indeksai

Indekso trumpinys

OMXC

OMXS

OMXH

OMXR

OMXT

OMXV

Pilnas pavadinimas

OMX Copenhagen

OMX Stockholm

OMX Helsinki

OMX Riga

OMX Tallinn

OMX Vilnius

Ankstesnis pavadinimas

KAX

SAX

HEX All-share

RIGSE

TALSE

VILSE

 

Prekiaujami indeksai

Indekso trumpinys

OMXC20

OMXS30*

OMXH25*

Pilnas pavadinimas

OMX Copenhagen 20

OMX Stockholm 30*

OMX Helsinki 25*

Ankstesnis pavadinimas

KFX

OMX

HEX25

 

Pagrindiniai (Benchmark) indeksai

Indekso trumpinys

OMXCB

OMXSB

OMXHB*

Visas pavadinimas

OMX Copenhagen Benchmark

OMX Stockholm Benchmark

OMX Helsinki Benchmark*

Ankstesnis pavadinimas

KBX

SBX

Nepasikeitė

 

Sektorių indeksai (GICS)

Indekso trumpinys

CX-[GICS kodas]

SX-[GICS kodas]*

HX-[GICS kodas]*

Visas pavadinimas

Pvz: OMX Copenhagen Energy

Pvz: OMX Stockholm Energy

Pvz. OMX Helsinki Energy

Ankstesnis pavadinimas

CSE10

Nepasikeitė

Nepasikeitė    N/A

* Jau įgyvendintas

Kiti indeksai
Nuo 2005 m. spalio 3 d. naujas HEX Portfolio indekso pavadinimas bus OMXHCap (pilnas pavadinimas – OMX Helsinki Cap), o naujas KAX Capped indekso pavadinimas bus OMXCCap (pilnas pavadinimas – OMX Copenhagen Cap). HEXTech indekso pavadinimas nesikeis.

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai